luat-chung-khoan-2010

5 điểm sửa đổi nổi bật trong Luật chứng khoán 2010

Nhằm hoàn thiện và xây dựng thể chế, chính sách trong lĩnh vực chứng khoán tốt hơn nữa thì năm 2010, Quốc hội đã có những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung. Hãy cùng điểm danh 5 điểm sửa đổi nổi bật trong Luật chứng khoán 2010 qua bài viết sau!

NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI ĐÁNG CHÚ Ý LUẬT CHỨNG KHOÁN MỚI NHẤT 2018

Luật chứng khoán năm 2006 chính thức có hiệu lực, áp dụng vào thực tiễn năm 2007. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, bộ luật này đã bộc lộ, vướng mắc và đôi khi không còn phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày càng phát triển. Do đó, vào ngày 24/11/2010, Quốc hội đã thông qua Luật chứng khoán 2010 số 62/2010/QH12. Với sự điều chỉnh này, Luật chứng khoán 2010 có những điểm nổi bật sau:

  1. Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng

Thực tế trên thị trường chứng khoán, hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ được bán chủ yếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp mà không hề tổ chức công bố thông tin công khai. Việc này rất dễ gây ra các hành vi lợi dụng phát hành số lượng hạn chế rồi chào bán tiếp ra công chúng, trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu. Do đó, Luật chứng khoán 2010 đã quy định về điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 6 tháng.

Quy định này vừa tránh được các cá nhân, tổ chức lợi dụng chào bán riêng lẻ để pha loãng sở hữu của các cổ đông khác. Đồng thời, chúng sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc huy động và sử dụng vốn.

dieu-kien-chao-ban-chung-khoan-rieng-le-cua-cong-ty-dai-chung

 Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng

  1. Điều kiện thành lập, hoạt động của công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ

Nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường chứng khoán, Luật chứng khoán sửa đổi đã mở rộng thêm các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ:

  • Cho phép công ty chứng khoán được nhận ủy thác của khách hàng.
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, trong luật sửa đổi này cũng nghiêm cấm các đơn vị thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được sự cho phép, chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, luật 2010 quy định rõ về chỉ tiêu an toàn tài chính nhằm đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về giám sát chỉ tiêu, giám sát rủi ro về thị trường, rủi ro nghiệp vụ, rủi ro tín dụng,… trong hoạt động kinh doanh của các công ty.

Thêm nữa, Luật sửa đổi đã nới lỏng quy định về việc hạn chế tỷ lệ đầu tư 10% giá trị tài sản của quỹ đầu tư vào bất động sản sẽ không còn được áp dụng đối với quỹ đầu tư bất động sản như trong bộ luật trước nữa.

  1. Quy định trong giao dịch

Mang lại sự bình đẳng trong các giao dịch để thu hút hơn nữa sự tham gia thị trường chứng khoán của các cá nhân, tổ chức, đồng thời, tăng cường vai trò quản lý của cơ quan nhà nước, Luật chứng khoán 2010 đã có một sự sửa đổi không hề nhẹ. Đó là khi thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng, các doanh nghiệp phải tiến hành cam kết đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

  1. Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Với mục đích khuyến khích các doanh nghiệp đưa chứng khoán vào niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường có tổ chức, Luật chứng khoán sửa đổi 2010 đã yêu cầu công bố thông tin theo quy mô đại chúng. Quy định không hề có sự phân biệt giữa công ty đại chúng hay tổ chức niêm yết. Sự sửa đổi này đã góp phần thu hẹp thị trường tự do, đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ.

cong-khai-thong-tin-tren-thi-truong-chung-khoan

Công khai thông tin trên thị trường chứng khoán

  1. Cơ sở pháp lý và tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, liên kết thị trường chứng khoán

Trong quy định của Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010 thì các giao dịch các loại chứng khoán khác ngoài các giao dịch chứng khoán đủ điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán sẽ do Chính phủ quy định.

Bên cạnh đó, Sở giao dịch chứng khoán được phép liên kết với các Sở giao dịch chứng khoán của các nước khác theo quy định của Thủ tướng. Quy định này chính là căn cứ pháp lý để triển khai các cam kết hội nhập trong lĩnh vực chứng khoán.

Trên đây là 5 điểm nổi bật trong Luật chứng khoán 2010. Ngoài ra, trong việc sửa đổi này còn có một số điểm khác nữa: các thuật ngữ, vấn đề chào mua công khai, quản trị của công ty đại chúng,… Để hiểu rõ hơn cũng như nhận được các tư vấn cụ thể, bạn hãy liên hệ với chúng tôi!

Please follow and like us: