Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ Agribank

Bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng Agribank có rất nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Gói bảo an chủ thẻ 

Gói bảo hiểm dành cho đối tượng nào? Quyền lợi như thế nào?

Đối tượng

Người được bảo hiểm: người đang sử dụng thẻ ATM của ngân hàng

Quyền lợi

Khi tham gia gói bảo hiểm này bạn sẽ được hưởng các quyền lợi:

 • Nếu không may bạn tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn thì sẽ được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
 • Nếu bạn bị thương tật bộ phận vĩnh viễn thì mức chi trả sẽ dựa trên tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm.
 • Nếu bạn bị thương tật phải nằm viện tạm thời thì:
  • Đối với số tiền bảo hiểm đến 20 triệu thì chi trả theo tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm
  • Đối với số tiền bảo hiểm hơn 20 triệu thì sẽ chi trả các chi phí như: chi phí cấp cứu, chi phí điều trị, chi phí điều dưỡng nội/ngoại trú, mức chi trả là 0.1% số tiền bảo hiểm.

Gói bảo hiểm du lịch

Gói bảo hiểm dành cho đối tượng nào? Quyền lợi như thế nào?

Đối tượng

Khách hàng đi du lịch, khách hàng nghỉ ngơi tại khách sạn.

Quyền lợi

Quyền lợi của bảo hiểm du lịch được quy định như sau:

Nếu người được bảo hiểm tử vong do tai nạn đã được quy định thì bảo hiểm sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm cho người thừa kế hợp pháp do người được bảo hiểm chọn.

Nếu người được bảo hiểm bị tai nạn ảnh hưởng đến bộ phận thân thể thì sẽ dựa trên tỷ lệ thương tật do Bộ Tài chính ban hành để xác định mức chi trả.

Nếu người được bảo hiểm bị tử vong do ốm đau, bệnh tật mà pháp luật đã quy định thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm người thừa kế mà người được bảo hiểm lựa chọn.

Gói tai nạn con người

Gói bảo hiểm dành cho đối tượng nào? Quyền lợi như thế nào?

Đối tượng

Phù hợp với tất cả người Việt Nam hoặc người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, độ tuổi từ 01 đến 70 tuổi.

Không dành cho các đối tượng bị bệnh tâm thần, bệnh phong

Không dành cho các đối tượng bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Gói tai nạn con người
Gói tai nạn con người

Quyền lợi

Khách hàng lựa chọn gói sản phẩm có mức đóng từ 01 đến 20 triệu sẽ được hưởng:

 • Nếu tử vong/thương tật vĩnh viễn thì sẽ được chi trả toàn bộ số tiền
 • Nếu bị thương tật bộ phận tạm thời thì mức chi trả sẽ được tính dựa trên tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm.

Khách hàng lựa chọn gói sản phẩm có mức đóng từ 20 đến 200 triệu sẽ được hưởng:

 • Nếu tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn thì sẽ được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm
 • Nếu bị thương tật bộ phận vĩnh viễn thì mức chi trả sẽ dựa trên tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm.
 • Nếu bị thương tật tạm thời thì mức thì mức chi trả sẽ dựa trên chi phí y tế thực tế hợp lý, được hưởng mức trợ cấp tiền điều trị là 0.1% số tiền bảo hiểm/ngày, tối đa không quá 180 ngày/năm.

Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

Gói bảo hiểm dành cho đối tượng nào? Quyền lợi như thế nào?

Đối tượng

Đối tượng được hưởng trợ cấp nằm viện và chi phí phẫu thuật:

 • Là công dân Việt Nam
 • Là người nước đang công tác làm việc học tập tại Việt Nam
 • Là người có độ tuổi từ 01 đến 65 tuổi
 • Đối với những người có độ tuổi trên 65 tuổi thì phải tham gia bảo hiểm này ít nhất đến năm 60 tuổi.

Gói trợ cấp này không dành cho các đối tượng sau:

 • Người có dấu hiệu bị thần kinh, tâm thần
 • Người bị tàn phế hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên
 • Người đang thời gian điều trị.

Quyền lợi

Nếu như bạn phải nằm viện thì bạn sẽ được hưởng quyền lợi:

 • Nếu khách hàng lựa chọn sản phẩm mức đóng phí dưới 10 triệu thì mức phí trợ cấp mỗi ngày là 0,3% x Số tiền bảo hiểm
 • Nếu khách hàng lựa chọn sản phẩm mức đóng phí từ 10 triệu đến 100 triệu thì bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế, chi phí điều trị, tiền phòng, xét nghiệm, x-quang, thuốc điều trị,… trợ cấp thu nhập cho người nằm viện là 0,3% x Số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện, tối đa không quá 60 ngày/năm.

Nếu như bạn phải phẫu thuật thì bạn sẽ được hưởng quyền lợi sau:

 • Nếu khách hàng lựa chọn sản phẩm mức đóng phí dưới 10 triệu thì mức chi trả sẽ dựa trên tỷ lệ tiền phẫu thuật và số tiền bảo hiểm.
 • Nếu khách hàng lựa chọn sản phẩm mức đóng phí từ 10 triệu đến 100 triệu thì bảo hiểm chi trả toàn bộ các chi phí y tế nhưng không tối đa tỷ lệ theo bảng tỷ lệ trả tiền tiền phẫu thuật và số tiền bảo hiểm.

Nếu khách hàng không may phải tử vong thì bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ số tiền trợ cấp mai táng.

Bảo hiểm nhân thọ Agirbank - Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật
Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

Gói sinh mạng con người

Gói bảo hiểm dành cho đối tượng nào? Quyền lợi như thế nào?

Đối tượng

Đối tượng được tham gia vào gói sản phẩm là:

 • Là người Việt nam
 • Là người nước ngoài định cư tại Việt Nam
 • Có độ tuổi từ 16 đến 70 tuổi
 • Những người có độ tuổi từ 70 trở lên thì phải liên tục tham gia gói bảo hiểm này từ năm 69 tuổi.

Quyền lợi

Nếu như không may người được bảo hiểm qua đời, tử vong vì một lý do trong phạm vi hợp đồng đã quy định thì bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ số tiền.

Bồi thường cho người lao động

Gói bảo hiểm dành cho đối tượng nào? Quyền lợi như thế nào?

Đối tượng

Dành cho người sử dụng lao động tại các công ty, doanh nghiệp

Quyền lợi

Nếu như người sử dụng lao động gặp phải rủi ro:

 • Người sử dụng lao động tử vong hoặc suy giảm khả năng lao động, bị thương tật từ 81% trở lên;
 • Người sử dụng lao động bị giảm khả năng lao động dưới 81% trở lên.

Thì hưởng mức chi phí y tế, không vượt quá mức số tiền bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm đã lựa chọn.

Được hưởng lương trong thời gian điều trị: tối đa thời gian mà người tham gia bảo hiểm lựa chọn.

Con người kết hợp

Gói bảo hiểm dành cho đối tượng nào? Quyền lợi như thế nào?

Đối tượng

Gói bảo hiểm này sẽ phù hợp với các đối tượng sau:

 • Là người Việt Nam
 • Là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
 • Là người có độ tuổi từ 18 đến 65, những người trên 60 tuổi sẽ được hưởng bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm liên tục từ năm 58 tuổi

Gói bảo hiểm không phù hợp với các đối tượng sau:

 • Người có vấn đề về thần kinh, bệnh phong
 • Người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
 • Người đang điều trị các căn bệnh nguy hiểm như ung thư, tiểu đường, suy thận,…

Quyền lợi

Khi tham gia gói sản phẩm này, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

 • Nếu như tử vong bệnh tật hoặc thai sản thì sẽ được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
 • Nếu tử vong hoặc thương tật do tai nạn thì sẽ được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
 • Nếu bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thì chi trả theo tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm.
 • Nếu bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thì mức chi trả được tính dựa trên tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm.
 • Nếu bị thương tật tạm thời do tai nạn:
  • Khách hàng tham gia gói bảo hiểm đóng phí mức bảo hiểm dưới 20 triệu thì mức chi trả dựa trên tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm
  • Khách hàng tham gia gói bảo hiểm đóng phí từ 20 triệu đến 100 triệu thì sẽ được bảo hiểm chi trả toàn bộ chi phí y tế, trợ cấp điều trị 0,1% số tiền bảo hiểm/ngày, tối đa không quá 180 ngày/năm.
 • Nếu nằm viện do bệnh tật, thai sản thì sẽ được hưởng:
  • Khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền dưới 20 triệu thì sẽ được hưởng trợ cấp 0,3% số tiền bảo hiểm/ngày điều trị
  • Khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền từ 20 triệu đến 100 triệu thì sẽ được chi trả toàn bộ chi phí y tế, tiền phòng, xét nghiệm, x-quang, tiền thuốc,…
  • Được hưởng trợ cấp 0,08% số tiền bảo hiểm/ngày. Tổng số tiền chi trả không vượt quá 0,3% số tiền bảo hiểm/ngày.
 • Nếu phải phẫu thuật do bệnh tật, thai sản thì sẽ được hưởng:
  • Khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền dưới 20 triệu thì chi trả theo số tiền theo tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật và số tiền bảo hiểm.
  • Khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền từ 20 triệu đến 100 triệu thì bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ chi phí: hồi sức, gây mê, mổ, phẫu thuật,… Tổng số tiền không được vượt quá bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật và số tiền bảo hiểm.
Bảo hiểm nhân thọ Agribank - Con người kết hợp
Con người kết hợp

Học sinh – Sinh viên

Gói bảo hiểm dành cho đối tượng nào? Quyền lợi như thế nào?

Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia là học sinh sinh viên đang học tại các trường học tại Việt Nam

Không phù hợp với các đối tượng sau:

 • Người có vấn đề về thần kinh
 • Người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
 • Người đang điều trị các căn bệnh ung thư, suy thân,…

Quyền lợi

Khi khách hàng là học sinh – sinh viên tham gia gói bảo hiểm này sẽ được hưởng:

 • Nếu như tử vong do bệnh tật hoặc thai sản sẽ được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm
 • Nếu như tử vong/thương tật vĩnh viễn do tai nạn thì sẽ chi trả toàn bộ số tiền
 • Nếu như bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thì sẽ được chi trả theo tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm
 • Nếu bị thương tật tạm thời do tai nạn:
  • Khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền là 20 triệu thông thì sẽ được chi trả dựa trên tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm
  • Khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền từ 20 triệu đến 50 triệu sẽ được chi trả toàn bộ chi phí y tế. Được hưởng trợ cấp thương tật tạm thời 0,1% số tiền bảo hiểm/ngày, tối đa không quá 180 ngày/năm.
 • Nếu khách hàng phải phẫu thuật do tai nạn thì sẽ mức chi trả được tính dựa trên tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm
 • Nếu khách hàng nằm viện hưởng chế độ thai sản thì sẽ được chi trả 0,3% số tiền bảo hiểm/ngày. Tối đa không quá 60 ngày/năm.

Ngoài ra, khách hàng có thể vay theo bảo hiểm nhân thọ agribank để sử dụng trong trường hợp cần thiết giống như 1 loại tài sản thế chấp.

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ Agribank không?

Khi tham gia gói bảo hiểm nhân thọ của Agribank, bạn sẽ được rất nhiều quyền lợi khác nhau. Sau đây là những lý do mà bạn nên tham gia bảo hiểm nhân thọ Agribank:

 • Sản phẩm đa dạng
 • Mức phí thấp nhưng quyền lợi cao
 • Phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau
 • Được bảo hiểm chi trả mọi chi phí y tế khi gặp rủi ro
 • Được hưởng quyền lợi bảo vệ toàn diện
 • Trợ cấp lương khi nằm viện.
Có nên mua bảo hiểm nhân thọ Agribank không?
Có nên mua bảo hiểm nhân thọ Agribank không?

Tuy nhiên, bạn cũng cần phải nên lưu ý các vấn đề sau khi tham gia bảo hiểm:

 • Xác định được sản phẩm phù hợp
 • Lựa chọn mức phí phù hợp với tài chính cá nhân
 • Hãy tham gia bảo hiểm càng sớm càng tốt
 • Lựa chọn người thụ hưởng
 • Chọn thời hạn hợp đồng bảo hiểm thích hợp.

Bảo hiểm nhân thọ Agribank là bảo hiểm của ngân hàng nhà nước đang được nhiều người quan tâm, có rất nhiều sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau từ trẻ đến già. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm các thông tin về luật bảo hiểm nhân thọ.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: