Có nên mua bảo hiểm nhân thọ Aviva của Vietinbank?

Bảo hiểm nhân thọ AVIVA của ngân hàng Vietinbank sẽ là một sự lựa chọn sáng suốt để bảo vệ tài chính, sức khỏe và tính mạng của người thân trong gia đình.

Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank AVIVA là gì?

Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank AVIVA là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của tập đoàn AVIVA hợp tác cùng chung với ngân hàng Vietinbank để mang lại quyền lợi về tài chính, sức khỏe tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm.

Các gói bảo hiểm nhân thọ Vietinbank AVIVA cho khách hàng cá nhân

Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank AVIVA với nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau:

Phát Lộc Hưng Gia

Sản phẩm này phù hợp với ai? Quyền lợi được hưởng như thế nào?

Đối tượng

Sản phẩm Phát Lộc Hưng Gia phù hợp với đối tượng:

 • Độ tuổi: từ 06 tháng tuổi đến 70 tuổi
 • Độ tuổi đáo hạn: 80 tuổi.

Quyền lợi

Khi tham gia sản phẩm Phát Lộc Hưng Gia bạn sẽ được hưởng:

 • Bảo vệ sức khỏe, tính mạng đến 80 tuổi
 • Chi trả 100% số tiền bảo hiểm nếu tử vong do tai nạn giao thông thông thường, chỉ trả 200% số tiền bảo hiểm nếu tử vong do tai nạn giao thông công cộng.
 • Hưởng mức lãi suất lên đến 8%
 • Được rút tiền bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cá nhân kể từ 3 năm đóng bảo hiểm
 • Dựa vào năng lực tài chính và nhu cầu để thay đổi chi phí đóng bảo hiểm
 • Mức phí đóng thấp nhưng được hưởng quyền lợi cao
 • Cách thức đóng linh hoạt.
Gói bảo hiểm nhân thọ Vietinbank AVIVA - Phát Lộc Hưng Gia
Gói bảo hiểm nhân thọ Vietinbank AVIVA – Phát Lộc Hưng Gia

Phát Nghiệp Tâm An

Sản phẩm này phù hợp với ai? Quyền lợi được hưởng như thế nào?

Đối tượng

Sản phẩm Phát Nghiệp Tâm An phù hợp với đối tượng:

 • Độ tuổi: từ 18 đến 65 tuổi
 • Độ tuổi đáo hạn tối đa: 75 tuổi

Quyền lợi

Khi tham gia sản phẩm Phát Nghiệp Tâm An bạn sẽ được hưởng:

 • Chỉ cần đóng phí một lần được bảo vệ xuyên suốt 15 năm
 • Được hưởng mức lãi suất 6% khi đến kỳ đáo hạn hợp đồng
 • Khách hàng chọn gói đầu tư và tiết kiệm, nếu như tử vong sẽ được hưởng số tiền lớn hơn cả số tiền bảo hiểm và giá trị của hợp đồng.
 • Khách hàng chọn gói ưu tiên bảo vệ toàn diện, nếu tử vong sẽ người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền bảo hiểm công với giá trị của hợp đồng.
 • Nếu như khách hàng bị thương tật toàn bộ, vĩnh viễn thì được hưởng 100% quyền lợi tử vong.

Yêu Thương Trọn Vẹn

Sản phẩm này phù hợp với ai? Quyền lợi được hưởng như thế nào?

Đối tượng

Sản phẩm Yêu Thương Trọn Vẹn phù hợp với đối tượng:

 • Độ tuổi: từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi
 • Độ tuổi đáo hạn tối đa: 100 tuổi

Quyền lợi

Khi tham gia sản phẩm Yêu Thương Trọn Vẹn bạn sẽ được hưởng:

 • Bảo hiểm tử vong tai nạn 300% tiền bảo hiểm
 • Chi trả toàn bộ các chi phí nếu như bị bệnh hiểm nghèo, yêu cầu duy trì hợp đồng bảo hiểm cho 3 năm đầu tiên
 • Mức lãi suất cam kết khi đáo hạn là 4.5%/năm, được phép khi đáo hạn hợp đồng
 • Mức tiền đóng bảo hiểm linh hoạt theo khả năng tài chính, nhu cầu của khách hàng.
Yêu Thương Trọn Vẹn
Gói bảo hiểm nhân thọ Vietinbank AVIVA – Yêu Thương Trọn Vẹn

Chọn An Vui

Sản phẩm này phù hợp với ai? Quyền lợi được hưởng như thế nào?

Đối tượng

Sản phẩm Chọn An Vui phù hợp với đối tượng:

 • Độ tuổi: từ 01 tháng tuổi đến 70 tuổi
 • Độ tuổi đáo hạn tối đa: hết 98 tuổi.

Quyền lợi

Khi tham gia sản phẩm Chọn An Vui bạn sẽ được hưởng:

 • Chọn gói quyền lợi bảo vệ cơ bản thì số tiền chi trả quyền lợi tử vong lớn hơn số tiền bảo hiểm.
 • Chọn gói sản phẩm bảo vệ bổ sung thì sẽ được hưởng số tiền chi trả là 300% số tiền bảo hiểm nếu như bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối hoặc tử vong do tai nạn giao thông.
 • Chọn gói sản phẩm bảo vệ nâng cao thì sẽ hưởng được 3 khoản quyền lợi: tiền bảo hiểm, tiền tài khoản cơ bản và tiền từ tài khoản gộp lại.
 • Nếu như bị tai nạn lao động thương tật vĩnh viễn thì người thụ hưởng sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi tử vong.

Phát Lộc Đăng Khoa

Sản phẩm này phù hợp với ai? Quyền lợi được hưởng như thế nào?

Đối tượng

Sản phẩm Phát Lộc Đăng Khoa phù hợp với đối tượng:

 • Độ tuổi con từ: 06 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi
 • Độ tuổi cha mẹ từ: 18 đến 60 tuổi
 • Độ tuổi đáo hạn: con 22 tuổi, cha mẹ không quá 70 tuổi.

Quyền lợi

Khi tham gia sản phẩm Phát Lộc Đăng Khoa bạn sẽ được hưởng:

 • Khách hàng sẽ nhận được số tiền định kỳ
 • Con 18 tuổi thì nhận được 30% số tiền bảo hiểm
 • Năm 2, 3, 4 Đại học sẽ nhận được 20% số tiền bảo hiểm
 • Sau 22 tuổi sẽ nhận được 40% số tiền bảo hiểm
 • Khách hàng có thể nhận một lần 130% số tiền bảo hiểm cộng thêm số tiền lãi tích lũy đầu tư.
 • Được hưởng thêm 5% số tiền bảo hiểm nếu như trúng tuyển các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.
 • Nếu như tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn thì người thu hưởng sẽ được hưởng 100% số tiền bảo hiểm. 
 • Bảo vệ cả gia đình trước các rủi ro.

An Vui Cho Con

Sản phẩm này phù hợp với ai? Quyền lợi được hưởng như thế nào?

Đối tượng

Sản phẩm An Vui Cho Con phù hợp với đối tượng:

 • Độ tuổi từ: từ 01 tháng tuổi đến 70 tuổi
 • Độ tuổi đáo hạn: hết 98 tuổi

Quyền lợi

Khi tham gia sản phẩm An Vui Cho Con bạn sẽ được hưởng:

 • Hỗ trợ viện phí cho con cái đến 150 ngày/năm
 • Nếu như phẫu thuật, bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ 100% số tiền bảo hiểm
 • Nếu như khách hàng bị tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn thì số tiền được hưởng dựa vào gói sản phẩm cơ bản hoặc nâng cao.
 • Khi đến thời điểm đáo hạn hợp đồng, khách hàng được nhận toàn bộ số tiền trong hợp đồng.
An Vui Cho Con
An Vui Cho Con

Phát Lộc Khôi Nguyên

Sản phẩm này phù hợp với ai? Quyền lợi được hưởng như thế nào?

Đối tượng

Sản phẩm Phát Lộc Khôi Nguyên phù hợp với đối tượng:

 • Độ tuổi con từ 06 đến 12 tuổi
 • Độ tuổi con đáo hạn từ 22 tuổi
 • Độ tuổi cha mẹ từ 18 đến 60 tuổi 
 • Độ tuổi cha mẹ đáo hạn tối đa 70 tuổi.

Quyền lợi

Khi tham gia sản phẩm Phát Lộc Khôi Nguyên bạn sẽ được hưởng:

 • Hỗ trợ chi phí học tập cho con lên đến 130% số tiền bảo hiểm
 • Linh hoạt chi trả số tiền theo độ tuổi của con cái
 • Con đến 22 tuổi thì cha mẹ sẽ được hưởng 40% số tiền bảo hiểm
 • Đảm bảo quyền lợi về các chi phí học tập cho con cái
 • Tích lũy số tiền duy trì hợp đồng 2% được rút khi đáo hạn hợp đồng
 • Nếu như cha mẹ bị ung thư hoặc thương tật vĩnh viễn sẽ được hưởng 100% số tiền bảo hiểm và cả số tiền bảo hiểm đã duy trì
 • Nếu như cha mẹ bị tử vong do tai nạn giao thông hoặc thương tật vĩnh viễn thì sẽ nhận được 200% số tiền bảo hiểm và cả số tiền bảo hiểm đã duy trì.

Phát An Bình

Sản phẩm này phù hợp với ai? Quyền lợi được hưởng như thế nào?

Đối tượng

Sản phẩm Phát An Bình phù hợp với đối tượng:

 • Độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi
 • Độ tuổi đáo hạn từ 65 tuổi.

Quyền lợi

Khi tham gia sản phẩm Phát An Bình bạn sẽ được hưởng:

 • Nếu như người được bảo hiểm tử vong thì bảo hiểm chi trả 100% số tiền bảo hiểm. Nếu tử vong do tai nạn giao thông thì sẽ chi trả 200% số tiền bảo hiểm. Nếu như khách hàng bị thương tật vĩnh viễn chỉ được chi trả 100% số tiền.
 • Mức phí vô cùng rẻ chỉ với 700.000đ/năm
 • Mức phí thấp nhưng được hưởng quyền lợi lên đến 5 tỷ đồng
 • Chỉ cần đóng 1 lần là được hưởng bảo hiểm.

Phát An Tín Dụng

Sản phẩm này phù hợp với ai? Quyền lợi được hưởng như thế nào?

Đối tượng

Sản phẩm Phát An Tín Dụng phù hợp với đối tượng:

 • Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên
 • Độ tuổi đáo hạn tối đa 65 tuổi
 • Người có hợp đồng các khoản vay tại các ngân hàng.

Quyền lợi

Khi tham gia sản phẩm Phát An Tín Dụng bạn sẽ được hưởng:

 • Trong quá trình vay vốn tại các ngân hàng, nhưng nếu như có trường hợp nào rủi ro tai nạn giao thông hoặc thương tật vĩnh viễn thì sẽ chi trả toàn bộ số tiền cho ngân hàng. 
 • Bảo hiểm thay khách hàng trả nợ cho ngân hàng nhưng tất cả tài sản thế chấp vẫn thuộc quyền sở hữu của người thân.

Phát Bình An

Sản phẩm này phù hợp với ai? Quyền lợi được hưởng như thế nào?

Đối tượng

Sản phẩm Phát Bình An phù hợp với đối tượng:

 • Độ tuổi từ 06 đến 65 tuổi
 • Độ tuổi đáo hạn tối đa 75 tuổi

Quyền lợi

Khi tham gia sản phẩm Phát Bình An bạn sẽ được hưởng:

 • Tử vong do tai nạn giao thông được chi trả toàn bộ 100% số tiền bảo hiểm
 • Tử vong do tai nạn giao thông công cộng sẽ được chi trả 200% số tiền bảo hiểm
 • Tử vong do tai nạn giao thông với lý do khác thì sẽ chi trả 105% số tiền bảo hiểm
 • Hỗ trợ trợ cấp thu nhập nếu như đang nằm viện
 • Hỗ trợ chi phí điều trị tại bệnh viện
 • Hỗ trợ chính sách giảm thu nhập nếu như bị thương do tai nạn
 • Số tiền bảo hiểm chi trả thương tật tương đương với tỷ lệ thương tật.

Phát Bảo An

Sản phẩm này phù hợp với ai? Quyền lợi được hưởng như thế nào?

Đối tượng

Sản phẩm Phát Bảo An phù hợp với đối tượng:

 • Độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi
 • Độ tuổi đáo hạn tối đa là 60 tuổi

Quyền lợi

Khi tham gia sản phẩm Phát Bảo An bạn sẽ được hưởng:

 • Khi khách hàng mắc phải các căn bệnh nguy hiểm thì sẽ chi trả toàn bộ số tiền 100% số tiền bảo hiểm
 • Hỗ trợ thu nhập đến 12 tháng, khoản tiền bằng 5% số tiền bảo hiểm
 • Chi phí phục hồi sức khỏe sau điều trị 10% số tiền bảo hiểm
 • Linh hoạt, đảm bảo trả quyền lợi cho khách hàng đúng thời hạn.

Sống Chủ Động

Sản phẩm này phù hợp với ai? Quyền lợi được hưởng như thế nào?

Đối tượng

Sản phẩm Sống Chủ Động phù hợp với đối tượng:

 • Độ tuổi từ 1 tháng đến 65 tuổi
 • Độ tuổi đáo hạn tối đa là 99 tuổi.

Quyền lợi

Khi tham gia sản phẩm Sống Chủ Động bạn sẽ được hưởng:

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong: nếu khách hàng tử vong trước 75 tuổi sẽ được chi trả 300% số tiền bảo hiểm, sau 75 tuổi thì sẽ được hưởng 100% số tiền bảo hiểm.
 • Quyền lợi bảo vệ bệnh hiểm nghèo: khách hàng bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu được chi trả 50% số tiền bảo hiểm. Cứ 6 tháng tiếp theo sẽ được 2.5% số tiền bảo hiểm.
 • Tổng số lần chi trả cho bệnh hiểm nghèo lên đến 1 tỷ đồng
 • Bảo vệ bệnh hiểm nghèo sau 75 tuổi với chi trả đến 100% số tiền bảo hiểm tương đương 4 tỷ đồng
 • Khi biết bị hiểm nghèo được miễn phí ký hợp đồng
 • Được hưởng lãi suất theo thỏa thuận hợp đồng

Các gói bảo hiểm nhân thọ Vietinbank cho doanh nghiệp

Ngoài các cá nhân ra thì bảo hiểm nhân thọ AVIVA còn có gói bảo hiểm cho doanh nghiệp.

Gói bảo vệ người lao động trước rủi ro

Đối tượng

 • Nhân viên, cán bộ công nhân viên, ban lãnh đạo không quá 15 người 
 • Độ tuổi từ 18 đến 64 tuổi

Quyền lợi

 • Được hưởng quyền lợi mà chủ doanh nghiệp lựa chọn
 • Chi trả 100% số tiền bảo hiểm cho 35 loại bệnh hiểm nghèo khác nhau
 • Nếu người lao động tử vong do tai nạn lao động thì sẽ hưởng thêm 200% số tiền bảo hiểm, nếu tử vong tai nạn lao động thông thường thì chỉ chi trả 100% số tiền bảo hiểm.

Phát nghiệp hưng vượng

Đối tượng

 • Độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi
 • Độ tuổi đáo hạn không quá 75 tuổi
 • Đối tượng được bảo hiểm: nhân viên, cán bộ, lãnh đạo

Quyền lợi

 • Nếu lựa chọn gói bảo vệ toàn diện mà tử vong thì sẽ hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng bảo hiểm và số tiền đóng bảo hiểm
 • Nếu lựa chọn gói bảo hiểm ưu tiên mà tử vong thì sẽ hưởng toàn số tiền bảo hiểm và giá trị hợp đồng đã ký kết
 • Nếu bị thương tật vĩnh viễn sẽ được hưởng 100% số tiền bảo hiểm
 • Được hưởng mức lãi suất tiết kiệm tích lũy
 • Hỗ trợ các loại chi phí nằm viện, chi phí phẫu thuật
 • Giải pháp bảo vệ tốt nhất cho cả người thân và chính bản thân mình.

Lợi ích của bảo hiểm nhân thọ Vietinbank

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ AVIVA Vietinbank, bạn sẽ hưởng được các lợi ích sau:

 • Sản phẩm đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau
 • Người được bảo hiểm và người thụ hưởng được cam kết hưởng quyền lợi
 • Thời hạn bảo hiểm linh hoạt, điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng
 • Được nhận một khoản tiền lãi nhất định, giúp khách hàng chi tiêu
 • Bảo vệ an toàn trước mọi tình huống, rủi ro có thể gặp phải.
Lợi ích của bảo hiểm nhân thọ Vietinbank
Lợi ích của bảo hiểm nhân thọ Vietinbank

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ Vietinbank không?

Với một thương hiệu ngân hàng uy tín, đã được nhận rất nhiều giải thưởng về bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ tại Vietinbank vô cùng uy tín, luôn luôn hỗ trợ đặt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm lên hàng đầu:

 • Bảo vệ toàn diện từ bảo vệ tử vong, bảo vệ thương tật, bảo vệ tài chính,…
 • Không những thế, khi khách hàng gặp vấn đề cần giải quyết thì bảo hiểm nhân thọ Vietinbank cố gắng đáp ứng được quyền lợi của khách hàng kịp thời.
 • Có rất nhiều sản phẩm với nhiều quyền lợi khác nhau, phù hợp với hầu hết tất cả các nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ hiện nay.
 • Hỗ trợ các loại chi phí khám chữa bệnh, nằm viện, hỗ trợ thu nhập khi nằm viện không thể tạo ra thu nhập,…
 • Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận một mức lãi đầu tư khi đáo hạn hợp đồng, mức lãi này sẽ được thỏa thuận cố định trong hợp đồng bảo hiểm
 • Đặc biệt, chi phí đóng bảo hiểm vô cùng thấp nhưng luôn luôn được hưởng chế độ quyền lợi cao nhất, quyền lợi bảo vệ tối đa lên đến 4 tỷ đồng
 • Thời gian và cách thức đóng phí vô cùng linh hoạt, có thể đóng hằng tháng/quý/năm hoặc đóng 1 lần duy nhất. Cách thức đóng qua hình thức online, chuyển khoản nhanh chóng, đóng tại quầy giao dịch
 • Thủ tục tham gia bảo hiểm vô cùng đơn giản nhanh chóng, luôn tạo điều kiện cho mọi người tham gia bảo hiểm nhân thọ
 • Giải quyết xử lý các hồ sơ chi trả quyền lợi cho khách hàng nhanh đơn giản
 • Gói sản phẩm hỗ trợ học phí cho con, giúp con được đi du học
 • Đội ngũ nhân viên tư vấn bảo hiểm luôn luôn hỗ trợ nhiệt tình chu đáo
 • Khi đến thời đáo hạn hợp đồng, có quyền được rút số tiền lãi, tiền tiết kiệm
 • Được miễn phí đóng duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nếu như người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn.

Trên đây là toàn bộ các thông tin về sản phẩm gói bảo hiểm nhân thọ AVIVA Vietinbank, hy vọng một chút thông tin nhỏ nhoi này có thể giúp bạn tìm hiểu và lựa chọn đúng với sản phẩm phù hợp với bản thân mình. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm các thông tin về luật bảo hiểm nhân thọ.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: