Thay đổi hạn mức bảo hiểm tiền gửi tối đa từ 75 triệu lên 125 triệu

Việc thay đổi hạn mức bảo hiểm tiền gửi từ 75 triệu lên 125 triệu là một quyết định sáng suốt. Việc thay đổi hạn mức này có thể sẽ giúp cân bằng nền kinh tế xã hội, chống lạm phát, tạo lòng tin của người gửi dân gửi tiền.

Hạn mức bảo hiểm tiền gửi 75 triệu còn phù hợp không?

Ông Đào Minh Tú (Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước) nhận định rằng mức bảo hiểm tiền gửi 75 triệu hiện nay không còn phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam và theo thông lệ của Quốc Tế.

Theo đó, ông dẫn chứng thêm về hạn mức 75 triệu đồng chỉ bằng 1,25 GDP bình quân đầu người của người dân vào năm 2019, thấp hơn gấp 2 lần so với thông lệ của quốc tế. 

Vì thế, hãy nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi và được nâng lên là 125 triệu đồng, gấp 2 lần theo GDP bình quân đầu người thì đạt được tỷ lệ 90% khuyến nghị của Hiệp hội Bảo hiểm Tiền gửi Quốc tế. 

Điều chỉnh tăng giảm hạn mức bảo hiểm tiền gửi là việc vô cùng cần thiết, bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền theo thông lệ quốc tế, góp phần tạo niềm tin cho người dân gửi tiền vào các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng có tham gia bảo hiểm tiền gửi, tạo điều kiện cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng hoạt động an toàn và hiệu quả trong nền kinh tế phát triển như hiện nay.

Nếu như nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng thì quỹ dự phòng nghiệp vụ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có đủ khả năng chi trả tiền gửi 100% quỹ tín dụng nhân dân. Hạn mức này phù hợp với thông lệ chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để phát triển kinh tế và xã hội Việt Nam.

Về nguyên tắc thì chính sách bảo hiểm tiền gửi luôn hướng đến bảo vệ quyền lợi của người dân gửi tiền. Hạn mức bảo hiểm tiền gửi được nâng lên 125 triệu đồng còn tác động lên tâm lý và hành vi của người dân gửi tiền, hạn mức cao thì người dân cũng yên tâm để gửi tiền hơn, hạn chế rút tiền tiết kiệm trước thời hạn, tránh hiện tượng rút hàng loạt dẫn đến phá sản đổ vỡ hệ thống.

Thay đổi hạn mức bảo hiểm tiền gửi tối đa từ 75 triệu lên 125 triệu
Hạn mức bảo hiểm tiền gửi 75 triệu còn phù hợp không?

Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi 75 triệu lên 125 triệu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng đã ký Quyết định 32/2021/QĐ-TTg về thay đổi hạn mức bảo hiểm tiền gửi

Quyết định này quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm tổ chức hoặc ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi cho người dân gửi tiền.

Theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi thì số tiền mà gửi cho người được bảo hiểm tiền sẽ là tổng khoản tiền gửi cả gốc và lãi khi gửi tiền tại các tổ chức hoặc ngân hàng có tham gia bảo hiểm tiền gửi. Khi có rủi ro xảy ra thì tổ chức bảo hiểm tiền gửi sẽ chi trả 125 triệu đồng cho người được bảo hiểm.

Khi xảy ra rủi ro thì khoản tiền gửi bảo hiểm này sẽ được chi tra theo đúng Quy định của Luật bảo hiểm trước ngày 12/12/2021, hạn mức được quy định như trên. Quyết định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 12/12/2021.

Hạn mức bảo hiểm tiền gửi 75 triệu là hạn mức bảo hiểm tiền gửi cũ, vì lý do điều kiện kinh tế xã hội phát triển vững mạnh, thông lệ quốc tế đã điều chỉnh tăng lên 125 triệu. Do đó, khi có rủi ro xảy ra, người được bảo hiểm sẽ được chi trả cả gốc và lãi lên đến 125 triệu.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: