Hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm y tế tại Cần Thơ

Bạn có thể dễ dàng tham gia bảo hiểm y tế tại Cần Thơ khi sinh sống và làm việc tại đây, bảo hiểm y tế đã được phủ khắp trên toàn miền.

Dịch vụ làm bảo hiểm y tế tại Cần Thơ

Bảo hiểm y tế là loại bảo hiểm bắt buộc các công dân phải tham gia theo đúng quy định của pháp luật, khi tham gia bảo hiểm y tế thì người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe y tế theo đúng quy định của Nhà nước, không vì một mục đích lợi nhuận.

Bảo hiểm y tế mang tính chất cộng động, khi người tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ được hưởng các quyền lợi chăm sóc bảo hiểm, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh.

Trình tự làm bảo hiểm y tế tại Cần Thơ

Quy trình làm thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Cơ quan bảo hiểm xã hội Cần Thơ tư vấn về các quyền lợi, mức phí, hướng dẫn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và các loại hồ sơ cần phải nộp

Bước 2: Nộp các hồ sơ mà cơ quan bảo hiểm xã hội Cần Thơ yêu cầu và đóng phí bảo hiểm

Bước 3: Chờ xét duyệt hồ sơ và nhận giấy hẹn lấy thẻ bảo hiểm y tế

Bước 4: Nhận thẻ bảo hiểm y tế.

Hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm y tế tại Cần Thơ
Trình tự làm bảo hiểm y tế tại Cần Thơ

Hồ sơ bảo hiểm y tế tại Cần Thơ

Khi tham gia bảo hiểm y tế, bạn cần phải chuẩn bị và nộp các loại hồ sơ sau:

  • Giấy khai thông tin tham gia bảo hiểm y tế
  • Các loại giấy tờ tùy thân
  • Thẻ bảo hiểm y tế cũ (nếu có)
  • Các loại giấy khác (nếu cần)

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tại Cần Thơ

Căn cứ vào khoản 1 điều 22 luật bảo hiểm y tếkhoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, khi tham gia bảo hiểm y dù có khám đúng tuyến hoặc trái tuyến đều được hưởng chi trả khác nhau. Đối với đúng tuyến thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, còn đối với trái tuyến thì sẽ hưởng từ 40% chi phí trở lên.

Hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm y tế tại Cần Thơ
Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tại Cần Thơ

Địa điểm điều chỉnh, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế tại Cần Thơ

Bạn có thể đến trực tiếp tại các cơ quan bảo hiểm xã hội để tra cứu, cụ thể như sau:

  • 138x/20 đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Khu vực 1, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ;
  • Số điện thoại: 02923.734.277

*Lưu ý: bạn đến vào những giờ hành chính như sau:

  • Buổi sáng: 8h00 – 12h00;
  • Buổi chiều: 12h00 – 17h00;
  • Làm việc vào giờ hành chính, không làm việc vào ngày cuối tuần và các ngày lễ mà pháp luật đã quy định.

Trên đây là toàn bộ thông tin về bảo hiểm y tế tại cần thơ, bạn có thể tham khảo các thông tin trên và tham gia bảo hiểm y tế để được hưởng quyền lợi tốt nhất. Theo dõi chúng tôi để biết thêm thông tin về bảo hiểm y tế dùng được ở đâu.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: