Bảo hiểm y tế cho người trên 80 tuổi được hưởng quyền lợi gì?

Bảo hiểm y tế cho người trên 80 tuổi thì sẽ được hưởng quyền lợi như thế nào? Đối với đối tượng này thì có được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí hay không?

Đối với các đối tượng từ 80 tuổi trở lên thì sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi chính sách của nhà nước khi tham gia bảo hiểm y tế. Chính sách quyền lợi sẽ được pháp luật quy định như sau:

Người trên 80 tuổi có được cấp thẻ BHYT miễn phí không?

Căn cứ vào Điều 17 Luật người cao tuổi như sau:

“1. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.  

2. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trợ cấp xã hội hằng tháng.”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật người cao tuổi như sau:

“1. Người cao tuổi quy định tại Điều 17 của Luật này được hưởng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

Tại điểm g khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014:”g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;”.

Vậy thì theo các quy định trên thì người có độ tuổi từ 80 trở lên mà không nhận được lương hưu, không nhận được tiền trợ cấp xã hội hàng tháng thì sẽ được hưởng chính sách của bảo hiểm y tế và nhận được thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Bảo hiểm y tế cho người trên 80 tuổi được hưởng quyền lợi gì?
Người trên 80 tuổi có được cấp thẻ BHYT miễn phí không?

Mức hưởng BHYT cho người trên 80 tuổi là bao nhiêu?

Căn cứ vào khoản 17 Điều 3 luật bảo hiểm y tế theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“17. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Theo đó, căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định này quy định:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này;”

Dựa vào điều khoản trên thì người từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì sẽ hưởng chính sách bảo hiểm y tế do nhà nước đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế đối với mức này là 100% chi phí trong phạm vi chi trả.

Vậy thì người từ 80 tuổi trở lên thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh đúng với pháp luật đã quy định.

Bảo hiểm y tế cho người trên 80 tuổi được hưởng quyền lợi gì?
Mức hưởng BHYT cho người trên 80 tuổi là bao nhiêu?

Thủ tục cấp thẻ BHYT cho người trên 80 tuổi

Để mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng từ 80 tuổi trở lên thì cần phải có một số giấy tờ thủ tục như sau:

  • Sổ hộ khẩu
  • Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu TK1 – TS của Quyết định 888/QĐ-BHXH 2018.
  • Thẻ bảo hiểm y tế của các thành viên trong gia đình

Để mua bảo hiểm y tế cho người từ 80 tuổi trở lên cần phải theo các cách sau:

  • Mua bảo hiểm y tế trực tiếp: người mua bảo hiểm y tế chuẩn bị các loại hồ sơ và đến trực tiếp các cơ quan/tổ chức bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú của bạn để nộp hồ sơ đúng quy định. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế phải nộp phí bảo hiểm y tế và nhận giấy hẹn lấy bảo hiểm y tế.
  • Mua bảo hiểm y tế gửi qua bưu chính: chuẩn bị các loại hồ sơ mà bảo hiểm y tế yêu cầu và gửi bưu chính cho các cơ quan/tổ chức bảo hiểm xã hội. Sau khi cơ quan/tổ chức bảo hiểm xã hội nhận hồ sơ thì sẽ hướng dẫn thanh toán và hẹn ngày lấy thẻ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế cho người trên 80 tuổi là loại bảo hiểm y tế hữu dụng với nhiều chính sách, quyền lợi. Đối với đối tượng này thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm các thông tin về bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: