Bảo hiểm y tế có chi trả bệnh ung thư không?

Khi mắc bệnh ung thư thì bảo hiểm y tế có chi trả không? Đây là vấn đề mà hầu hết người tham gia bảo hiểm y tế đều thắc mắc.

Bệnh ung thư là căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một biện pháp nào chữa hết bệnh, chỉ có loại thuốc uống “cầm trừ”.

Bảo hiểm y tế có chi trả bệnh ung thư không?

Hiện nay, các điều Luật bảo hiểm y tế 2014 chưa có quy định nào liên quan đến căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 1 Điều 21 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 thì quy định về phạm vi được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

b) Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh;

c) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các khoản 9, 13, 14, 17, 20 và Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.”

Căn cứ vào khoản 1 Điều trên thì có thể biết được người bệnh ung thư không nằm trong phạm vi được Bảo hiểm y tế chi trả.

Bảo hiểm y tế có chi trả bệnh ung thư không?
Bảo hiểm y tế có chi trả bệnh ung thư không?

Mức bồi thường BHYT chi trả

Mức bồi thường bảo hiểm y tế chi trả còn phụ thuộc vào người tham gia có đang khám chữa bệnh tại đúng tuyến hoặc sai tuyến hay không? Nếu đúng tuyến thì sẽ được hưởng quyền lợi khác và trái tuyến thì cũng sẽ được hưởng quyền lợi khác.

Đúng tuyến

Theo Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014, mức hưởng quyền lợi khi khám chữa bệnh đúng tuyến như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

Theo điểm Đ khoản 1 Điều trên thì người bị ung thư là đối tượng sẽ được hưởng mức hưởng này, 80% chi phí khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, nếu bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế được hơn 05 liên tục và có tiền chi trả khám bệnh lớn hơn 06 tháng tiền lương cơ sở thì bệnh nhân này sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Bảo hiểm y tế có chi trả bệnh ung thư không?
Mức bồi thường BHYT chi trả – Đúng tuyến

Trái tuyến

Theo khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế có quy định về trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến như sau:

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, khi bệnh ung thư khám chữa bệnh trái tuyến thì vẫn được hưởng quyền lợi, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh.

Loại thuốc điều trị ung thư được BHYT chi trả

Theo khoản 6 Điều 4 Thông tư số 30/2018/TT-BYT quy định về thanh toán các loại thuốc điều trị ung thư như sau:

“6. Đối với các thuốc điều trị ung thư:

a) Chỉ được sử dụng để điều trị ung thư tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng điều trị ung thư (bao gồm cơ sở ung bướu, huyết học truyền máu và y học hạt nhân; các khoa, đơn vị ung bướu, huyết học truyền máu và y học hạt nhân trong viện, bệnh viện chuyên khoa hoặc đa khoa) và phải do bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn là ung bướu hoặc huyết học truyền máu chỉ định;

b) Trường hợp sử dụng để điều trị các bệnh khác không phải ung thư: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế hoặc của bệnh viện. Trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thì phải hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa ung bướu. Trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị và không có bác sĩ chuyên khoa ung bướu thì phải được hội chẩn dưới sự chủ trì của lãnh đạo bệnh viện trước khi chỉ định sử dụng.”

Bảo hiểm y tế có chi trả bệnh ung thư không?
Loại thuốc điều trị ung thư được BHYT chi trả

Kèm theo đó, 4 loại thuốc mà Quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho bệnh nhân ung thư là 4 loại thuốc như sau: Doxorubicin, Erlotinib, Sorafenib, Gefitinib. 4 loại thuốc này sẽ được thanh toán 100% theo đúng quy định của pháp luật cho người bị bệnh ung thư.

Trường hợp không được BHYT chi trả

Căn cứ vào Điều 23 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi và bổ sung 2014 quy định về các trường hợp mà Bảo hiểm y tế sẽ không chi trả như sau:

“1. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả.

2. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.

3. Khám sức khỏe.

4. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.

5. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.

6. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.

7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.

8. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.

11. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.

13. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

14. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.”

Trên đây là toàn thông tin về “bảo hiểm y tế có chi trả khi mắc bệnh ung thư không?”. Hy vọng một chút thông tin đến người tham gia bảo hiểm y tế để được hưởng quyền lợi mà pháp luật quy định. Người bị bệnh ung thư sẽ được hỗ trợ phần chi phí thuốc men, ngoài ra còn được hỗ trợ từ 80% chi phí khám chữa bệnh. Theo dõi chúng tôi để hiểu thêm về cách dùng bảo hiểm y tế hiệu quả.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: