Mua bảo hiểm y tế có tác dụng gì? Các quyền lợi thiết thực

Khi bắt đầu tìm hiểu về bảo hiểm y tế, thì vấn đề đầu tiên mà nhiều quan tâm nhất là: Bảo hiểm y tế có tác dụng gì? Tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ được những quyền lợi gì?

Bảo hiểm y tế (hay còn gọi là bảo hiểm sức khỏe) được ví như một tấm khiên bảo vệ sức khỏe cho chính người tham gia. Hình thức bảo hiểm này do Nhà nước tạo ra với mục đích là chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Đồng thời, khi tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ mọi chi phí khám chữa bệnh, điều trị, chăm sóc sức khỏe, ốm, tai nạn,… đều được Nhà nước hỗ trợ chăm sóc.

Tác dụng của bảo hiểm y tế

Quyền lợi của bảo hiểm y tế được chia thành hai phần khác nhau: đối với trường hợp bảo hiểm y tế đúng tuyến và trái tuyến.

Mua bảo hiểm y tế có tác dụng gì? Các quyền lợi thiết thực
Tác dụng của bảo hiểm y tế

Đối với trường hợp đúng tuyến

Tại Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định về bảo hiểm y tế chữa bệnh đúng tuyến như sau:

“Điều 11. Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

2. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

3. Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

4. Trường hợp cấp cứu:

a) Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.

b) Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.

5. Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn.

6. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 tháng tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp địa phương đó không có cơ sở y tế tương đương thì người tham gia bảo hiểm y tế được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.”

Trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến

Căn cứ vào các trường hợp đúng tuyến mà Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT đã quy định. Nếu người tham gia không thuộc các trường hợp trên thì được coi là khám bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến/bảo hiểm y tế không đúng tuyến.

Những rủi ro khi không mua bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế rất có nhiều lợi ích cho người tham gia, nếu như không tham gia bảo hiểm y tế thì phải đối mặt với những rủi ro như sau:

  • Phải chi trả toàn bộ số chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở trung tâm bệnh viện khi bị ốm đau, tai nạn,…
  • Không được hỗ trợ bất kỳ một chi phí khám chữa bệnh, dịch vụ tại bệnh viện càng ngày càng tăng cao.
  • Khó được hỗ trợ tiếp cận đến những dịch vụ chăm sóc kỹ thuật tiên tiến
  • Kinh tế gia đình bị ảnh hưởng khi bị mắc các căn bệnh hiểm nghèo.

Rủi ro khi không tham gia bảo hiểm y tế rất lớn, có thể ảnh hưởng rất lớn mà không lường trước được. Vì thế, khi tham gia bảo hiểm y tế bạn sẽ được san sẻ một phần chi phí khám chữa bệnh, thuốc men, tiền hỗ trợ điều trị, an tâm hơn khi điều trị,…

Mua bảo hiểm y tế có tác dụng gì? Các quyền lợi thiết thực
Những rủi ro khi không mua bảo hiểm y tế

Lợi ích của bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Theo khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục như sau:

“…

a) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 06 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;

b) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;

c) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 06 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 01 tháng 01, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 05 năm liên tục đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.

….”

“Bảo hiểm y tế có tác dụng gì?” Bảo hiểm y tế có rất nhiều tác dụng, rất có ích cho người tham gia bảo hiểm y tế. Không những được chăm sóc y tế, các loại chi phí khám chữa bệnh mà nó còn là một món quà tinh thần giúp mình có thể yên tâm hơn để được chăm sóc điều trị. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm thông tin về luật bảo hiểm y tế.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: