Muốn mua bảo hiểm y tế tại Daklak thì nên mua ở đâu?

Chính phủ đã triển khai bảo hiểm y tế tại Daklak để mọi người dân có thể dễ dàng tham gia và được hưởng quyền lợi như các tỉnh/thành phố khác.

Người dân tại Daklak đến trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội để được tư vấn, hiểu rõ hơn về tất cả các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chính sách bảo hiểm khác.

Giới thiệu bảo hiểm y tế Daklak

Cơ quan bảo hiểm y tế xã hội Daklak là cơ quan bảo hiểm hoạt động dưới sự quản lý của chính phủ nhà nước. Tại cơ quan này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan về quyền lợi, chính sách của tất cả các loại bảo hiểm. Tại đây, bạn cũng có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế và chi trả các quyền lợi của bảo hiểm.

Bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm mang tính chất cộng động, số vốn huy động mà người tham gia đóng góp sẽ được trích vào quỹ bảo hiểm xã hội. Quỹ bảo hiểm xã hội cũng là quỹ sẽ chi trả toàn bộ số tiền khi người tham gia bảo hiểm y tế đi khám hoặc chữa bệnh.

Muốn mua bảo hiểm y tế tại Daklak thì nên mua ở đâu?
Giới thiệu bảo hiểm y tế Daklak

Thời gian làm việc bảo hiểm y tế Daklak

Nếu có nhu cầu mua bảo hiểm y tế thì hãy đến trực tiếp tại cơ quan:

 • 16 Đoàn Khuê, Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk;
 • Số điện thoại: 0262 3856 436.

Cần lưu ý về thời gian làm việc tại cơ quan:

 • Buổi sáng từ 7h30 – 12h00;
 • Buổi chiều từ 14h00 – 16h30;
 • Chỉ làm việc vào những ngày trong tuần, không làm việc vào các ngày cuối tuần và các ngày lễ mà pháp luật đã quy định.
Muốn mua bảo hiểm y tế tại Daklak thì nên mua ở đâu?
Thời gian làm việc bảo hiểm y tế Daklak

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế Daklak

Căn cứ vào Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 thì lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quy định như sau:

Khoản 1 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Khoản 2 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Khoản 3 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Khoản 4 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Khoản 5 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Khoản 6 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Khoản 7 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, khi người tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ được chi trả toàn bộ số tiền khám chữa bệnh trong một phạm vi nhất định mà pháp luật đã quy định. Khi khám chữa bệnh đúng tuyến tùy vào các trường hợp thì sẽ được chi trả từ 80 – 100% chi phí khám chữa bệnh. Đối với trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến thì sẽ được hưởng từ 40 – 100% chi phí khám chữa bệnh tùy vào các trường hợp khác nhau.

Cách tham gia bảo hiểm y tế tại Daklak

Để tham gia được bảo hiểm y tế bạn phải thực hiện theo đúng các quy định sau:

Hồ sơ làm bảo hiểm y tế Daklak

Hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế sẽ được nhân viên tư vấn yêu cầu, nhưng cơ bản sẽ là các loại hồ sơ sau:

 • Giấy đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu mà pháp luật đã quy định;
 • Giấy tờ tùy thân (CMND còn hiệu lực hoặc căn cước công dân);
 • Hộ khẩu/KT3;
 • Các loại giấy tờ khác (nếu cần).

Trên đây là toàn bộ các loại giấy tờ cơ bản cần thiết khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, đối với từng đối tượng khác nhau sẽ yêu cầu các loại hồ sơ khác nhau.

Trình tự làm bảo hiểm y tế Daklak

Quy trình làm thẻ bảo hiểm y tế tại Daklak được thực hiện cụ thể như sau:

 • Bước 1: Đến cơ quan bảo hiểm xã hội và nhờ nhân viên tư vấn về các loại hồ sơ để tham gia bảo hiểm y tế;
 • Bước 2: Chuẩn bị và nộp các loại hồ sơ mà cơ quan đã yêu cầu;
 • Bước 3: Đóng phí và nhận giấy hẹn lấy thẻ bảo hiểm y tế;
 • Bước 4: Nhận thẻ bảo hiểm y tế và nghe cách hướng dẫn sử dụng.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế Daklak

Để biết được đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì căn cứ vào Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định như sau:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Chính phủ quy định các đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này; quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều này; quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng phần kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định bảo hiểm y tế, thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.”

Muốn mua bảo hiểm y tế tại Daklak thì nên mua ở đâu?
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế Daklak

Như vậy, mọi công dân Việt Nam đều phải tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các đối tượng như học sinh, sinh viên, các hộ nghèo/cận nghèo sẽ được ngân sách của nhà nước hỗ trợ đóng phí bảo hiểm y tế. 

Trên đây là toàn bộ các thông tin về bảo hiểm y tế tại Daklak, bạn có thể đến trực tiếp tại cơ quan mà thông tin trên đã cung cấp để tham gia bảo hiểm y tế càng sớm càng tốt. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm thông tin về bảo hiểm y tế dùng được ở đâu.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: