Sử dụng bảo hiểm y tế đúng tuyến là như thế nào?

Bảo hiểm y tế đúng tuyến sẽ được hưởng quyền lợi, bảo hiểm y tế trái tuyến cũng sẽ được hưởng quyền lợi khác. Vậy thì bảo hiểm y tế đúng tuyến là như thế nào?

Bảo hiểm y tế đúng tuyến là như thế nào?

Bảo hiểm y tế đúng tuyến là trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đến các trung tâm cơ sở bệnh viện khám chữa bệnh tại nơi mà thẻ bảo hiểm y tế đã ký kết ban đầu. Theo quy định thì khi khám tai nơi đăng ký thẻ bảo hiểm y tế đúng tuyến thì sẽ được hưởng mức bảo hiểm cao nhất.

Sử dụng bảo hiểm y tế đúng tuyến là như thế nào?
Thủ tục khám chữa bệnh đúng tuyến

Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến

Theo khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi và bổ sung 2014 quy định về mức hưởng tham gia bảo hiểm y tế đúng tuyến như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

…”

*Lưu ý: Nếu như một người tham gia nhiều bảo hiểm y tế thì sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất. Tuy nhiên, mức hưởng bảo hiểm y tế còn phụ thuộc vào từng đối tượng khác nhau, mức hưởng là 80%, 90%, 95%, 100%.

Thủ tục khám chữa bệnh đúng tuyến

Căn cứ tại Điều 28 Luật bảo hiểm y tế và ĐIều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về quy trình thủ tục để hưởng thanh toán quyền lợi bảo hiểm y tế với các cách như sau:

Cách 1: Xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh;

Cách 2: Mở hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế hoặc mã QR trên ứng dụng VssID và giấy tờ tùy thân có ảnh;

Cách 3: Xuất trình căn cước công dân có gắn chip.

Sử dụng bảo hiểm y tế đúng tuyến là như thế nào?
Thủ tục khám chữa bệnh đúng tuyến

*Lưu ý:

– Đối với trẻ dưới 06 tuổi đi khám cần phải có thẻ bảo hiểm y tế;

– Nếu như muốn chuyển tuyến khám chữa bệnh thì cần phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám chữa bệnh hoặc giấy chuyển tuyến;

– Nếu như muốn khám lại thì cần phải xuất trình giấy tờ khám lại;

– Nếu như cấp cứu thì cần phải xuất trình loại giấy tờ ra viện;

– Nếu như người bệnh khám đúng tuyến trong thời gian đi công tác, làm việc, học tập,… thì cần phải chuẩn bị và nộp các loại giấy tờ sau: giấy công tác, quyết định cử đi học, thẻ học sinh, giấy tạm trú, giấy chuyển trường,…

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến “bảo hiểm y tế đúng tuyến là như thế nào?”. Khi người tham gia bảo hiểm sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng quyền tốt nhất. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm các thông tin về luật bảo hiểm y tế.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: