Đăng ký mua bảo hiểm y tế Gia Lai ở đâu?

Hiện nay, bảo hiểm y tế đã được phủ rộng cho toàn bộ khắp vùng miền, người dân có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại Gia Lai dễ dàng.

Bảo hiểm y tế là một chính sách bảo hiểm cộng đồng, khi tham gia thì người dân sẽ được chăm sóc bảo hiểm y tế của nhà nước một cách tốt nhất.

Giới thiệu bảo hiểm y tế tại Gia Lai

Bảo hiểm xã hội tại Gia Lai là cơ quan bảo hiểm chịu trách về quản lý về thu tiền bảo hiểm, chi trả các khoản chính sách mà pháp luật quy định về bảo hiểm. Ngoài ra, tại đây bạn có thể đăng ký tham gia thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm xã hội và các chính sách bảo hiểm khác.

Khi tham gia bảo hiểm y tế, mỗi tháng người tham gia phải đóng phí, số tiền này được xem như là huy động vốn. Số vốn này được trích vào quỹ bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả toàn bộ số tiền khi người tham gia gặp phải rủi ro đi khám chữa bệnh.

Thời gian làm việc bảo hiểm y tế Gia Lai

Nếu bạn muốn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế thì bạn hãy đến trực tiếp tại:

 • 189 Phạm Văn Đồng, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai;
 • Số điện thoại: 0269 3821 320.

Bạn lưu ý về thời gian làm việc, cụ thể như sau:

 • Buổi sáng từ: 7h00 – 11h00;
 • Buổi chiều từ: 13h00 – 16h00;
 • Làm việc vào giờ hành chính của các ngày trong tuần, không làm việc vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật) và các ngày lễ mà pháp luật đã quy định.
Đăng ký mua bảo hiểm y tế Gia Lai ở đâu?
Thời gian làm việc bảo hiểm y tế Gia Lai

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế tại Gia Lai

Căn cứ vào Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 thì có thể sẽ biết được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”

Đăng ký mua bảo hiểm y tế Gia Lai ở đâu?
Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế tại Gia Lai

Như vậy, khi người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc trái tuyến đều được được hưởng quyền lợi. Tuy nhiên mức hưởng sẽ khác nhau, khi chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được hưởng từ 80 – 100% chi phí khám chữa bệnh, khám bệnh khác tuyến thì sẽ được hưởng từ 40 – 100% chi phí khám chữa bệnh tùy vào trường hợp khác nhau.

Hồ sơ cần có khi đăng ký bảo hiểm y tế Gia Lai

Để tham gia bảo hiểm y tế tại bất kỳ nơi đâu thì cần phải chuẩn bị một số giấy tờ cơ bản như sau:

 • Giấy đăng ký tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu mà pháp luật quy định);
 • Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc căn cước công dân);
 • Hộ khẩu/KT3;
 • Các loại giấy tờ khác (nếu cần).

Các loại giấy tờ trên là các loại giấy tờ cơ bản mà người tham gia phải có, đối với một số đối tượng khác thì sẽ yêu cầu các loại giấy tờ bổ sung.

Quy trình thực hiện làm bảo hiểm y tế tại Gia Lai

Quy trình thực hiện đăng ký tham gia bảo hiểm y tế được thực hiện chi tiết như sau:

 • Bước 1: Đến cơ quan bảo hiểm xã hội và nghe sự hướng dẫn của tư vấn viên về các loại hồ sơ cần phải chuẩn bị;
 • Bước 2: Chuẩn bị và nộp các loại hồ sơ mà cơ quan yêu cầu;
 • Bước 3: Đóng phí và nhận giấy hẹn lấy thẻ bảo hiểm y tế;
 • Bước 4: Nhận thẻ bảo hiểm y tế và nghe cách hướng dẫn sử dụng.
Đăng ký mua bảo hiểm y tế Gia Lai ở đâu?
Quy trình thực hiện làm bảo hiểm y tế tại Gia Lai

Đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế tại Gia Lai

Theo Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định về các đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế như sau:

Khoản 1 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Khoản 2 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khoản 3 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Khoản 4 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

Khoản 5 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Khoản 6 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

6. Chính phủ quy định các đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này; quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều này; quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng phần kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định bảo hiểm y tế, thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.”

Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là toàn bộ công dân Việt Nam, các đối tượng trên phải tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, có vài đối tượng sẽ được hỗ trợ ngân sách nhà nước đóng như học sinh, sinh viên, các hộ nghèo/cận nghèo,… các đối tượng trên sẽ được ngân sách hỗ trợ đóng một phần.

Tổng hợp các thông tin về bảo hiểm y tế tại Gia Lai, hy vọng các thông tin trên có thể hữu dụng với mọi người. Củng cố một phần thông tin để mọi người có thể tham gia bảo hiểm y tế càng sớm càng tốt. Theo dõi chúng tôi để biết thêm thông tin về bảo hiểm y tế dùng được ở đâu.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: