Hướng dẫn cách đăng ký làm bảo hiểm y tế tại Quận Gò Vấp

Địa chỉ làm bảo hiểm y tế tại gò vấp ở đâu? Cần chuẩn bị các loại hồ sơ như thế nào? Đối tượng nào phải tham gia? Sau đây là phần thông tin giải đáp các vấn đề trên.

Bảo hiểm y tế là chính sách của nhà nước nhằm tạo ra để giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, không vì một đích lợi nhuận.

Giới thiệu về bảo hiểm y tế Gò Vấp

Cơ quan bảo hiểm xã hội Gò Vấp là cơ quan bảo hiểm hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh, tại cơ quan này bạn có thể dễ dàng đăng ký tham gia vào bất kỳ các chính sách bảo hiểm của nhà nước như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tử tuất và nhiều chính sách bảo hiểm khác.Ngoài ra, tại đây bạn còn là nơi để chi trả các quyền lợi chính sách của các loại bảo hiểm. 

Hướng dẫn cách đăng ký làm bảo hiểm y tế tại Quận Gò Vấp
Giới thiệu về bảo hiểm y tế Gò Vấp

Địa chỉ làm việc của cơ quan bảo hiểm y tế Gò Vấp

Để mua bảo hiểm y tế tại Gò Vấp, bạn có thể đến trực tiếp tại:

 • Địa chỉ: 135 Phạm Văn Đồng, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Số điện thoại: 028 3985 3844.

Bạn cần lưu ý về thời gian làm việc tại cơ quan, cụ thể như sau:

 • Buổi sáng từ 8h00 – 12h00;
 • Buổi chiều từ 14h00 – 17h00;
 • Chỉ làm việc vào các ngày trong tuần, không làm việc vào các ngày cuối tuần và các ngày lễ mà pháp luật đã quy định.
Hướng dẫn cách đăng ký làm bảo hiểm y tế tại Quận Gò Vấp
Địa chỉ làm việc của cơ quan bảo hiểm y tế Gò Vấp

Quyền lợi khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế

Căn cứ vào Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 pháp luật quy định về quyền lợi hạn mức được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”

Quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm được hưởng là giảm từ 80 – 100% đối với trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến. Còn đối với trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến thì sẽ được hưởng 40 – 100% tùy vào các trường hợp khám chữa bệnh khác nhau.

Thủ tục đăng ký làm thẻ bảo hiểm y tế quận Gò Vấp

Để đăng ký làm bảo hiểm y tế thì bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ cơ bản như sau:

 • Mẫu đăng ký thông tin tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu pháp luật quy định);
 • Các loại giấy tờ tùy thân;
 • Hộ khẩu/KT3;
 • Các loại giấy tờ khác (nếu cần)

Đây là các loại giấy tờ cơ bản cần phải có khi đăng ký bảo hiểm y tế, tùy vào các đối tượng khác nhau sẽ yêu cầu các loại giấy tờ khác nhau.

Quy trình thực hiện làm bảo hiểm y tế như thế nào?

Để làm bảo hiểm y tế quận Gò Vấp, quy trình được thực hiện theo trình tự như sau:

 • Bước 1: Đến cơ quan bảo hiểm y tế và nghe hướng dẫn tư vấn hồ sơ chuẩn bị đăng ký tham gia bảo hiểm;
 • Bước 2: Chuẩn bị và nộp các loại hồ sơ cho cơ quan;
 • Bước 3: Đóng phí và nhận giấy hẹn lấy thẻ bảo hiểm y tế;
 • Bước 4: Lấy thẻ bảo hiểm y tế.
Hướng dẫn cách đăng ký làm bảo hiểm y tế tại Quận Gò Vấp
Quy trình thực hiện làm bảo hiểm y tế như thế nào?

Đối tượng nào phải tham gia bảo hiểm y tế?

Căn cứ vào Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 có quy định về các đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

…”

Như vậy, mọi đối tượng phải tham gia bảo hiểm, tất cả các công dân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đều phải tham gia bảo hiểm y tế.

Trên đây là phần tổng hợp thông tin về bảo hiểm y tế tại quận Gò Vấp, hy vọng các thông tin trên có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về bảo hiểm y tế và tham gia bảo hiểm càng sớm càng tốt.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: