Cách đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại Khánh Hòa

Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm để hiểu rõ hơn về quyền lợi, chính sách khác khi tham gia bảo hiểm y tế tại Khánh Hòa.

Tham gia bảo hiểm y tế càng sớm càng tốt là một điểm cộng, khi tham gia bảo hiểm y tế thì người tham gia sẽ được chăm sóc theo quy chuẩn của nhà nước, được hỗ trợ giảm chi phí khám chữa bệnh lên đến 100% khi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Giới thiệu bảo hiểm y tế tại Khánh Hòa

Cơ quan bảo hiểm xã hội Khánh Hòa là cơ quan bảo hiểm hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tại cơ quan này, bạn có thể đăng ký tham gia các chính sách bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… Ngoài ra, tại đây còn chi trả các chính sách quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm y tế là một loại bảo hiểm mang chính sách cộng đồng, số lần huy động vốn của người tham gia bảo hiểm sẽ được tích vào quỹ bảo hiểm xã hội. Số quỹ này sẽ trích ra khi bạn gặp rủi ro đi khám chữa bệnh, tùy vào trường hợp khác nhau, quỹ bảo hiểm sẽ chi trả theo quy định của pháp luật.

Cách đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại Khánh Hòa
Giới thiệu bảo hiểm y tế tại Khánh Hòa

Thời gian làm việc của bảo hiểm y tế Khánh hòa

Bạn có nhu cầu đăng ký tham gia bảo hiểm y tế thì có thể đến trực tiếp tại:

 • Địa chỉ: 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
 • Số điện thoại: 0258 3810 019;

Bạn hãy lưu ý về thời gian làm việc tại cơ quan, cụ thể:

 • Buổi sáng từ 8h00 – 12h00;
 • Buổi chiều từ 14h00 – 17h00;
 • Chỉ làm việc vào các ngày trong tuần, không làm việc vào ngày cuối tuần và các ngày lễ mà pháp luật đã quy định.
Cách đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại Khánh Hòa
Thời gian làm việc của bảo hiểm y tế Khánh hòa

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế tại Khánh Hòa

Căn cứ vào Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 thì có thể biết được lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng quyền lợi chăm sóc tốt nhất từ y tế. Đối với những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được hưởng 100% khám chữa bệnh, còn đối với các trường hợp trái tuyến thì sẽ được hưởng từ 40% chi phí khám chữa bệnh hoặc 100% tùy vào các trường hợp khác nhau.

Cách tham gia bảo hiểm y tế tại Khánh Hòa

Để tham gia bảo hiểm y tế, bạn cần phải đạt các tiêu chuẩn về đối tượng và hồ sơ giấy tờ đăng ký tham gia.

Đối tượng

Căn cứ vào Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

…”

Như vậy, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là toàn bộ công dân Việt Nam, mọi công dân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đều phải tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, các đối tượng như: học sinh, sinh viên, các hộ nghèo hoặc cận nghèo sẽ được ngân sách của nhà nước hỗ trợ đóng phí.

Hồ sơ đăng ký

Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bạn cần phải chuẩn bị các loại hồ sơ cơ bản như sau:

 • Giấy đăng ký theo mẫu mà pháp luật đã quy định;
 • Giấy tờ tùy thân;
 • Hộ khẩu/KT3;
 • Các loại giấy tờ khác (nếu cần).

Các loại giấy tờ trên là các loại giấy tờ cơ bản cần phải đạt được, nếu cơ quan yêu cầu bổ sung những loại giấy tờ gì thì phải cung cấp thêm.

Quy trình

Để thực hiện làm thẻ bảo hiểm y tế tại Khánh Hòa được thực hiện chi tiết như sau:

 • Bước 1: Đến cơ quan bảo hiểm xã hội và nghe sự hướng dẫn của nhân viên về hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế;
 • Bước 2: Chuẩn bị và nộp các loại hồ sơ mà cơ quan yêu cầu;
 • Bước 3: Đóng phí và nhận giấy hẹn lấy thẻ bảo hiểm y tế;
 • Bước 4: Nhận thẻ bảo hiểm y tế và nghe cách hướng dẫn sử dụng.

Trên đây là tổng hợp các thông tin cần thiết khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại Khánh Hòa, hy vọng một chút thông tin trên có thể giúp ích đến nhiều người và giúp bạn có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế càng sớm càng tốt.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: