Muốn mua bảo hiểm y tế tại quận 1 thì mua ở đâu?

Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm y tế quận 1 bạn sẽ được tư vấn chia sẻ tận tình về quyền lợi chính sách bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, tại đây bạn còn sẽ được chi trả quyền lợi của bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm xã hội, chi trả các quyền lợi khác như hưu trí, tử tuất,…

Giới thiệu bảo hiểm y tế quận 1

Cơ quan bảo hiểm xã hội Quận 1 là cơ quan bảo hiểm xã hội hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận 1 bạn có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, chi trả các quyền lợi mà pháp luật đã quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tử tuất,…

Bảo hiểm y tế là chính sách của nhà nước tạo ra với mục đích là mọi người dân tham gia sẽ được chăm sóc y tế theo tiêu chuẩn của nhà nước. Không vì một mục đích cá nhân, khi người tham gia bảo hiểm y tế, số tiền huy động mà người tham gia đóng vào sẽ được trích vào quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ này sẽ chi trả toàn bộ số tiền khi người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh.

Thời gian làm bảo hiểm y tế quận 1

Khi bạn có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế quận 1, bạn có thể đến trực tiếp tại địa chỉ:

 • 33 – 35 Lý Văn Phức, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Khi đến đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bạn cần lưu ý đến thời gian làm việc, cụ thể như sau:

 • Buổi sáng từ 7h30 – 12h00;
 • Buổi chiều từ 13h00 – 16h30;
 • Chỉ làm việc vào các ngày trong tuần, không làm việc vào ngày cuối tuần và các ngày lễ mà pháp luật đã quy định.
Muốn mua bảo hiểm y tế tại quận 1 thì mua ở đâu?
Thời gian làm bảo hiểm y tế quận 1

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế quận 1

Căn cứ vào Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 pháp luật quy định về quyền lợi, hạn mức khi tham gia bảo hiểm y tế như sau:

Khoản 1 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Khoản 2 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Khoản 3 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Khoản 4 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Khoản 5 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Khoản 6 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Khoản 7 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”

Muốn mua bảo hiểm y tế tại quận 1 thì mua ở đâu?
Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế quận 1

Dựa vào các khoản trên thì người tham gia có thể hiểu được. Đối với trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, còn đối với trường hợp khám trái tuyến thì sẽ được hưởng từ 40 – 100% tùy vào các trường hợp khám khác nhau.

Vì thế, khi tham gia bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả toàn bộ số tiền mà khách hàng khám chữa bệnh, khách hàng không bị áp lực tài chính khi đi khám chữa bệnh.

Hồ sơ làm bảo hiểm y tế quận 1

Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, người tư vấn sẽ nêu rõ cụ thể về các loại hồ sơ cần chuẩn bị tùy vào các đối tượng khác nhau, cụ thể hồ sơ cơ bản như sau:

 • Giấy đăng ký theo mẫu mà pháp luật đã quy định;
 • Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc căn cước công dân;
 • Hộ khẩu hoặc KT3;
 • Các loại giấy tờ khác (nếu cần).

Trình tự làm bảo hiểm y tế quận 1

Quy trình làm thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện đúng trình tự như sau:

 • Bước 1: đến cơ quan bảo hiểm y tế để đăng ký tham gia và nghe tư vấn chuẩn bị các loại hồ sơ cần thiết;
 • Bước 2: chuẩn bị và các loại hồ sơ mà cơ quan bảo hiểm y tế yêu cầu;
 • Bước 3: đóng phí và nhận giấy hẹn lấy thẻ bảo hiểm y tế;
 • Bước 4: nhận thẻ bảo hiểm y tế.
Muốn mua bảo hiểm y tế tại quận 1 thì mua ở đâu?
Trình tự làm bảo hiểm y tế quận 1

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quận 1

Căn cứ vào Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi và bổ sung 2014 quy định về các đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế cụ thể như sau:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

…”

Như vậy, người tham gia bảo hiểm là toàn bộ công dân Việt Nam, đối với các đối tượng được nêu trên thì phải tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, có vài đối tượng sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng phí bảo hiểm y tế như: học sinh, sinh viên, người già, người hộ nghèo, cận nghèo,…

Bảo hiểm y tế tại Quận 1 là toàn bộ các thông tin mà người tham gia bảo hiểm y tế cần phải nắm. Hy vọng một chút thông tin trên có thể giúp ích đến nhiều người và tham gia bảo hiểm y tế càng sớm càng tốt. Theo dõi chúng tôi để hiểu thêm về bảo hiểm y tế dùng được ở đâu.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: