Hướng dẫn làm bảo hiểm y tế quận quận 10

Bạn có thể dễ dàng đến cơ quan bảo hiểm y tế quận 10 để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, tại đây nhân viên tư vấn sẽ nói rõ về các quyền lợi mình được hưởng khi tham gia.

Giới thiệu bảo hiểm y tế quận quận 10

Cơ quan bảo hiểm quận 10 là cơ quan bảo hiểm chịu trách nhiệm bởi sự quản lý của cơ quan bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan này bạn sẽ được chi trả các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và nhiều loại chính sách bảo hiểm khác.

Bảo hiểm y tế là một trong những loại bảo hiểm bắt buộc tất cả các người dân phải tham gia, bảo hiểm này mang tính chất cộng đồng, mỗi lần đóng phí của người tham gia bảo hiểm sẽ được trích thẳng vào quỹ bảo hiểm xã hội, và khi có rủi ro ốm đau thì quỹ bảo hiểm này sẽ là người đứng ra chi trả thay cho người tham gia.

Hướng dẫn làm bảo hiểm y tế quận quận 10
Giới thiệu bảo hiểm y tế quận quận 10

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế quận 10

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế đã được pháp luật quy định rõ ràng, căn cứ tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế như sau:

Khoản 1 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Khoản 2 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Khoản 3 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Khoản 4 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Khoản 5 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Khoản 6 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Khoản 7 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”

Dựa trên Điều 22 Luật này thì mình có thể hiểu được, người tham gia bảo hiểm sẽ được hưởng quyền lợi lên đến 100% chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, mức hưởng sẽ khác nhau nếu như bạn khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc trái tuyến. Nếu như đúng tuyến thì bạn sẽ được giảm 100% chi phí khám chữa bệnh, còn nếu như khác tuyến thì bạn chỉ được hưởng có 40% chi phí khám chữa bệnh.

Hồ sơ làm bảo hiểm y tế quận quận 10

Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bạn cần phải chuẩn bị một số loại hồ sơ cơ bản sau:

 • Giấy đăng ký thông tin tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu mà pháp luật quy định);
 • Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc căn cước công dân
 • Hộ khẩu
 • Các loại giấy tờ khác (nếu cần)

Trên đây là các loại hồ sơ cơ bản, hồ sơ có thể thay đổi nếu như cơ quan yêu cầu bạn cung cấp. Vì thế, khi đến cơ quan bảo hiểm sẽ tư vấn rõ và yêu cầu các loại hồ sơ mà người tham gia phải đáp ứng được.

Hướng dẫn làm bảo hiểm y tế quận quận 10
Hồ sơ làm bảo hiểm y tế quận quận 10

Trình tự làm bảo hiểm y tế quận 10

Quy trình thực hiện làm bảo hiểm y tế được thực hiện chi tiết như sau:

 • Bước 1: Đến cơ quan bảo hiểm để tư vấn viên giải đáp và tư vấn hồ sơ cần chuẩn bị cho người tham gia;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ và đóng phí cho cơ quan bảo hiểm;
 • Bước 3: Chờ xét duyệt hồ sơ và nhận giấy hẹn lấy thẻ bảo hiểm y tế;
 • Bước 4: Lấy thẻ bảo hiểm y tế và nghe hướng dẫn sử dụng.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quận 10

Căn cứ vào Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cụ thể như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Chính phủ quy định các đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này; quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều này; quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng phần kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định bảo hiểm y tế, thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.”

Hướng dẫn làm bảo hiểm y tế quận quận 10
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quận 10

Như vậy, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mà pháp luật đã quy định là toàn bộ cá nhân người Việt Nam. Các đối tượng trên phải tham gia bảo hiểm y tế, nhưng cũng có vài đối tượng sẽ được ngân sách của nhà nước hỗ trợ đóng phí.

Thời gian làm bảo hiểm y tế quận 10

Để mua bảo hiểm y tế bạn có thể đến trực tiếp tại:

 • 781 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Hotline 028 3863 2879

Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm y tế quận 10 như sau:

 • Buổi sáng từ 7h30 – 12h00;
 • Buổi chiều từ 13h00 – 16h30;
 • Làm từ thứ 2 đến thứ 6, không làm việc vào các ngày cuối tuần, không làm việc vào các ngày lễ mà pháp luật quy định.

Gia hạn bảo hiểm y tế quận 10

Trong quá trình tham gia bảo hiểm y tế, nếu như bạn khó khăn bạn có thể gia hạn thẻ bảo hiểm bảo hiểm. Các hồ sơ cơ bản để gia hạn như sau:

 • Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc căn cước công dân (bản sao)
 • Hộ khẩu (bản chính)
 • Thẻ bảo hiểm y tế (nếu cần).

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến bảo hiểm quận 10, hy vọng một chút thông tin trên có thể giúp bạn hiểu rõ về các bảo hiểm y tế.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: