Mua bảo hiểm y tế tại Quận 8 thì nên mua ở đâu?

Tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận 8 bạn có thể dễ dàng đăng ký tham gia bảo hiểm y tế và các chính sách bảo hiểm khác.

Giới thiệu bảo hiểm y tế Quận 8

Cơ quan bảo hiểm xã hội quận 8 là cơ quan bảo hiểm hoạt động dưới quản lý của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể đến trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận 8 để đăng ký tham gia vào các chính sách bảo hiểm của nhà nước. Ngoài ra, tại đây bạn còn chi trả các quyền lợi của chính sách bảo hiểm như quyền lợi của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí và các loại chính sách bảo hiểm khác.

Bảo hiểm y tế là chính sách của nhà nước với mục đích cộng động, mong muốn được đời sống của người dân được chăm sóc y tế tốt nhất. Những lần huy động vốn của người tham gia bảo hiểm sẽ được trích vào quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ này sẽ chi trả toàn bộ số tiền cho người tham gia bảo hiểm khi xảy ra các rủi ro đi khám chữa bệnh.

Mua bảo hiểm y tế tại Quận 8 thì nên mua ở đâu?
Giới thiệu bảo hiểm y tế Quận 8

Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm y tế quận 8

Để mua bảo hiểm y tế thì bạn có thể đến trực tiếp tại:

 • Địa chỉ: 9 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
 • Số điện thoại: 028 3850 0750.

Ngoài ra, bạn hãy chú ý về thời gian làm việc tại cơ quan bảo hiểm như sau:

 • Buổi sáng từ 7h00 – 11h00;
 • Buổi chiều từ 13h00 – 16h00;
 • Chỉ làm việc vào các ngày trong tuần, không làm việc vào các ngày cuối tuần và các ngày lễ mà pháp luật đã quy định.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế quận 8

Căn cứ vào Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 pháp luật quy định rõ về quyền lợi hạn mức được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”

Mua bảo hiểm y tế tại Quận 8 thì nên mua ở đâu?
Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế quận 8

Căn cứ vào Điều khoản trên thì có thể biết được rằng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế là được chi trả chi phí khám chữa bệnh. Đối với trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được hưởng 80 – 100% chi phí khám chữa bệnh (tùy và các trường hợp khám chữa bệnh khác nhau). Ngược lại, trong trường hợp khám trái tuyến thì vẫn được hưởng quyền lợi chăm sóc, mức hưởng được quy định từ 40 – 100% chi phí khám chữa bệnh (tùy vào các trường hợp khác nhau).

Cách đăng ký tham gia bảo hiểm y tế quận 8

Khi đăng ký hồ sơ bạn cần phải chuẩn bị một số giấy tờ cơ bản cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký 

Các loại hồ sơ cần phải có khi đăng ký bảo hiểm y tế:

 • Giấy đăng ký tham gia bảo hiểm y tế mà pháp luật đã quy định;
 • Các loại giấy tờ tùy thân;
 • Hộ khẩu/KT3;
 • Các loại giấy tờ khác (nếu cần).

Trên đây là các loại giấy tờ cần phải có khi đăng ký, đối với các đối tượng khác cơ quan bảo hiểm y tế sẽ yêu cầu phải bổ sung các loại giấy tờ khác.

Mua bảo hiểm y tế tại Quận 8 thì nên mua ở đâu?
Hồ sơ đăng ký 

Quy trình thực hiện

Quy trình đăng ký làm thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện theo trình tự như sau:

 • Bước 1: Đến cơ quan bảo hiểm để nghe tư vấn về các loại hồ sơ cần chuẩn bị;
 • Bước 2: Chuẩn bị và nộp các loại hồ sơ mà cơ quan yêu cầu;
 • Bước 3: Đóng phí và nhận giấy hẹn lấy thẻ bảo hiểm y tế;
 • Bước 4: Nhận thẻ bảo hiểm y tế và nghe cách hướng dẫn sử dụng.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quận 8

Căn cứ vào Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định về các đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

…”

Như vậy, các đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế toàn bộ công dân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ngoài ra, các đối tượng như học sinh, sinh viên,… thì sẽ được ngân sách của nhà nước hỗ trợ đóng phí.

Trên đây là phần tổng hợp các thông tin về bảo hiểm y tế tại quận 8, các bạn có thể tham khảo và đến trực tiếp địa chỉ trên để được tư vấn rõ hơn. Hy vọng các thông tin trên có thể giúp mọi người hiểu rõ về bảo hiểm y tế và tham gia càng sớm càng tốt.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: