Hướng dẫn làm bảo hiểm y tế quận Đống Đa

Cơ quan bảo hiểm tại Quận Đống Đa là cơ quan xử lý các chính sách quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…

Bạn có thể dễ dàng đến cơ quan bảo hiểm tại quận Đống Đa dễ dàng đăng ký tham gia bảo hiểm, tiện lợi khi sinh sống tại quận Đống Đa.

Giới thiệu bảo hiểm y tế quận Đống Đa

Cơ quan bảo hiểm tại quận Đống Đa là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý dưới cơ quan Bảo hiểm thành phố Hà Nội. Tại cơ quan bảo hiểm Đống Đa thì người tham gia sẽ được hỗ trợ mua bảo hiểm, chi trả quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác. 

Bảo hiểm y tế là loại bảo hiểm mang tính chất cộng đồng, khi người lao động hoặc người sử dụng lao động tham gia thì số tiền đóng sẽ được trích vào quỹ bảo hiểm xã hội, và số tiền này sẽ chi trả toàn bộ chi phí khi người tham gia bị ốm tật hoặc gặp rủi ro.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế quận Đống Đa

Theo Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định về quyền lợi mà người tham gia sẽ được hưởng như sau:

Khoản 1 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Khoản 2 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Khoản 3 điều 22 luật bảo hiểm y tế quy định:

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”

Hướng dẫn làm bảo hiểm y tế quận Đống Đa
Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế quận Đống Đa

Trên đây là toàn quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm sẽ được hưởng. Nếu như người tham gia bảo hiểm khi khám chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, nếu như khám tuyến thì vẫn được hưởng quyền lợi 40% hoặc 100% tùy vào trường hợp khác nhau. Ngoài ra, trong trường hợp cấp cứu khẩn cấp thì người bệnh đều được hưởng quyền lợi tốt nhất.

Hồ sơ làm bảo hiểm y tế quận Đống Đa

Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bạn cần phải chuẩn bị một số hồ sơ giấy tờ như sau:

 • Giấy đăng ký tham gia bảo hiểm theo mẫu của pháp luật quy định;
 • Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc căn cước công dân (bản sao);
 • Hộ khẩu (nếu cần);
 • Các loại giấy tờ khác (nếu cần).

Các loại hồ sơ trên đây là các loại thông tin cơ bản, để biết rõ hơn về hồ sơ cần chuẩn bị thì bạn có thể liên lạc với cơ quan bảo hiểm xã hội để hiểu rõ hơn.

Hướng dẫn làm bảo hiểm y tế quận Đống Đa
Hồ sơ làm bảo hiểm y tế quận Đống Đa

Trình tự làm bảo hiểm y tế quận Đống Đa

Quy trình làm thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện cụ thể như sau:

 • Bước 1: Người tham gia bảo hiểm đến cơ quan bảo hiểm y tế để được tư vấn cụ thể hơn và chuẩn bị các loại hồ sơ mà cơ quan yêu cầu;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ thẩm định xét duyệt;
 • Bước 3: Đóng phí và nhận giấy hẹn lấy thẻ bảo hiểm y tế;
 • Bước 4: Lấy thẻ bảo hiểm y tế và nghe hướng dẫn cách sử dụng.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quận Đống Đa

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Chính phủ quy định các đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này; quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều này; quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng phần kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định bảo hiểm y tế, thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.”

Căn cứ vào Điều 12 trên thì người tham gia được pháp luật quy định toàn bộ công dân Việt Nam, mọi đối tượng này bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, cũng có vài đối tượng khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức phí đóng. 

Thời gian làm bảo hiểm y tế quận Đống Đa

Để mua bảo hiểm y tế bạn có thể đến trực tiếp tại:

Bạn cần phải chú ý đến thời gian làm việc cụ thể như sau:

 • Buổi sáng từ 8h00 – 12h00;
 • Buổi chiều từ 14h00 – 17h00;
 • Chỉ làm việc vào giờ hành chính, không làm việc vào những ngày cuối tuần hoặc những ngày lễ mà pháp luật đã quy định.
Hướng dẫn làm bảo hiểm y tế quận Đống Đa
Thời gian làm bảo hiểm y tế quận Đống Đa

Gia hạn bảo hiểm y tế quận Đống Đa

Trong quá trình tham gia bảo hiểm y tế bạn cảm thấy khó khăn về tài chính, bạn có thể thực gia hạn bảo hiểm, các loại hồ sơ cần chuẩn bị để gia hạn như sau:

 • Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc căn cước công dân (bản sao)
 • Hộ khẩu (bản chính)
 • Thẻ bảo hiểm y tế (nếu cần)

Để biết được quy trình thủ tục làm gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, bạn có thể đến trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm để hiểu rõ hơn.

Trên đây là toàn bộ thông tin về bảo hiểm y tế quận Đống Đa, hy vọng một chút thông tin trên có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về bảo hiểm và địa điểm gần nhất để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm các thông tin về bảo hiểm y tế dùng được ở đâu.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: