Làm thế nào để mua bảo hiểm y tế quận Tân Phú

Bạn có thể dễ dàng mua bảo hiểm y tế tại Quận Tân Phú khi bạn sinh sống, làm việc tại đây, tiện lợi thuận lợi cho người dân.

Dù bạn ở bất kỳ nơi đâu, khi tham gia bảo hiểm y tế bạn sẽ được Trung tâm Bảo hiểm xã hội Việt Nam chăm sóc sức khỏe y tế một cách tốt nhất. 

Giới thiệu bảo hiểm y tế quận Tân Phú

Cơ quan bảo hiểm xã hội quận Tân Phú trực thuộc của Nhà nước, hoạt động bởi sự quản lý trực tiếp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận Tân Phú bạn có thể mua, gia hạn bảo hiểm y tế hoặc thực hiện các chính sách chi trả theo quyền lợi mà pháp luật quy định như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hưu trí, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp,…

Bảo hiểm y tế cũng là một trong những chính sách của Nhà nước quy định người sử dụng lao động hoặc người lao động, các tổ chức cơ sở bệnh viện hoặc cá nhân thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật. 

Làm thế nào để mua bảo hiểm y tế quận Tân Phú
Giới thiệu bảo hiểm y tế quận Tân Phú

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế quận Tân Phú

Căn cứ vào khoản 1 luật bảo hiểm y tếkhoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định về mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Làm thế nào để mua bảo hiểm y tế quận Tân Phú
Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế quận Tân Phú

Như vậy, căn cứ vào điều khoản trên thì khi bạn tham gia bảo hiểm y tế. Bạn khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc trái tuyến đều được hưởng quyền lợi như sau. Tuy nhiên, mức hưởng sẽ khác, khi chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được hưởng đến 100%, nếu như khám chữa bệnh trái tuyến thì chỉ được hưởng từ 40%.

Hồ sơ làm bảo hiểm y tế quận Tân Phú

Khi tham gia bảo hiểm y tế, bạn cần phải chuẩn bị một số loại hồ sơ sau:

 • Giấy kê khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu mà pháp luật quy định
 • Thẻ bảo hiểm y tế cũ (nếu có)
 • Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc căn cước công dân
 • Hộ khẩu
 • Các loại giấy tờ khác (nếu cần).

Trình tự làm bảo hiểm y tế quận Tân Phú

Quy trình khi mua bảo hiểm y tế sẽ được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Tư vấn viên sẽ tư vấn rõ về các quyền lợi, chi phí, mức hưởng, tư vấn cho người tham gia về các loại hồ sơ cần chuẩn bị khi tham gia bảo hiểm y tế.
 • Bước 2: Chuẩn bị và nộp các loại hồ sơ mà cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu.
 • Bước 3: Đợi cơ quan bảo hiểm xã hội thẩm định, xét duyệt hồ sơ
 • Bước 4: Đóng phí và nhận giấy hẹn nhận thẻ bảo hiểm y tế.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quận Tân Phú

Căn cứ vào khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.”

Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là toàn bộ tất cả các người dân đang sinh sống tại Việt Nam. Những đối tượng trên bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế.

Thời gian làm bảo hiểm y tế quận Tân Phú

Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thì sẽ làm việc vào giờ hành chính, cụ thể như sau:

 • Buổi sáng: 8h00 – 12h00;
 • Buổi chiều: 14h00 – 17h00;

*Lưu ý: Chỉ làm việc vào những ngày bình thường, các ngày lễ hoặc ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật) không làm việc như pháp luật quy định.

Trên đây là toàn bộ thông tin về bảo hiểm y tế quận Tân Phú, hy vọng một chút thông tin về đối tượng, quyền lợi, hồ sơ giúp bạn hiểu rõ hơn về bảo hiểm y tế và tham gia càng sớm càng tốt để mình được hưởng quyền lợi. Theo dõi chúng tôi để hiểu thêm về bảo hiểm y tế dùng được ở đâu.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: