Mua bảo hiểm y tế Sóc Trăng thì mua ở đâu?

Nhằm giúp người dân tham gia bảo hiểm y tế tại tỉnh Sóc Trăng thì cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam đã mở rộng trên toàn vùng miền.

Người dân sinh sống tại Sóc Trăng có thể dễ dàng tham gia bảo hiểm và vẫn được hưởng quyền lợi chăm sóc theo đúng quy định của pháp luật.

Giới thiệu về cơ quan bảo hiểm y tế Sóc Trăng

Cơ quan bảo hiểm xã hội Sóc Trăng là cơ quan bảo hiểm hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại đây thì người dân có thể dễ dàng đăng ký tham gia các chính sách bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tại đây cũng là nơi để chi trả các chính sách quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm y tế là một chính sách bảo hiểm giúp đời sống của người dân dần trở nên được cải thiện tốt hơn. Số lần huy động vốn của người dân sẽ được trích vào quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ sẽ chi trả toàn bộ số tiền cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.

Mua bảo hiểm y tế tại Sóc Trăng ở đâu?

Bạn muốn mua bảo hiểm y tế thì có thể đến trực tiếp tại:

 • Địa chỉ:  245 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, Sóc Trăng;
 • Số điện thoại: 0299 3897 979;

Bạn cần lưu ý về thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

 • Buổi sáng: 7h00 – 10h00;
 • Buổi chiều: 13h00 – 16h00;
 • Chỉ làm việc vào các ngày trong tuần, không làm việc vào các ngày cuối tuần và các ngày lễ mà pháp luật đã quy định.
Mua bảo hiểm y tế Sóc Trăng thì mua ở đâu?
Mua bảo hiểm y tế tại Sóc Trăng ở đâu?

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế Sóc Trăng

Căn cứ vào Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 thì có thể biết được quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”

Có thể hiểu rằng, khi tham gia bảo hiểm y tế thì người tham gia sẽ được hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh tùy vào trường hợp khám chữa bệnh khác nhau. Đối với trường hợp khám đúng tuyến thì sẽ được hưởng từ 80 – 100% chi phí khám chữa bệnh, còn đối với trường hợp khám trái tuyến thì sẽ được hưởng từ 40 – 100% chi phí khám chữa bệnh tùy vào các trường hợp khác nhau.

Giấy tờ cần thiết để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế Sóc Trăng

Khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế thì cần phải chuẩn bị một số loại giấy tờ cơ bản như sau:

 • Giấy đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật;
 • CMND còn hiệu lực hoặc CCCD;
 • Hộ khẩu hoặc KT3;
 • Các loại giấy tờ khác (nếu cần).

Các loại giấy tờ trên là các loại giấy tờ cơ bản khi đăng ký tham gia bảo hiểm, tùy vào các đối tượng khác nhau sẽ yêu cầu cung cấp các loại giấy tờ khác.

Mua bảo hiểm y tế Sóc Trăng thì mua ở đâu?
Giấy tờ cần thiết để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế Sóc Trăng

Quy trình thực hiện đăng ký bảo hiểm y tế Sóc Trăng

Quy trình đăng ký bảo hiểm y tế được thực hiện lần lượt các bước sau:

 • Bước 1: Đến cơ quan bảo hiểm xã hội và nghe nhân viên tư vấn về bảo hiểm y tế như chính sách, quyền lợi và hồ sơ đăng ký tham gia.
 • Bước 2: Chuẩn bị và nộp các loại hồ sơ cơ bản mà cơ quan yêu cầu;
 • Bước 3: Đóng phí và nhận giấy hẹn lấy thẻ bảo hiểm y tế;
 • Bước 4: Lấy thẻ bảo hiểm y tế và nghe cách hướng dẫn sử dụng.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại Sóc Trăng

Căn cứ vào Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định thì mọi đối tượng sau đây sẽ phải tham gia bảo hiểm y tế:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Chính phủ quy định các đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này; quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều này; quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng phần kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định bảo hiểm y tế, thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.”

Mua bảo hiểm y tế Sóc Trăng thì mua ở đâu?
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại Sóc Trăng

Như vậy, mọi công dân đều phải tham gia bảo hiểm y tế, mọi người dân đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam đều phải tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, các đối tượng như người gia, học sinh, sinh viên và các gia đình hộ nghèo/cận nghèo,… thì sẽ được ngân sách của nhà nước hỗ trợ đóng phí.

Trên đây là toàn bộ thông tin vô cùng hữu ích cho mọi người dân đang sinh sống tại Sóc Trăng, người dân tại Sóc Trăng có thể tham khảo và tham gia bảo hiểm y tế càng sớm càng tốt.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: