Chi phí cắt Amidan có bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền?

Khi có bảo hiểm y tế thì việc cắt Amidan sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, có thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ được hỗ trợ chi phí lên đến 100%.

Amidan là căn bệnh liên quan đến họng, nếu trong trường hợp để quá lâu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, Amidan phải được cắt tùy vào mức độ của mình.

Khi nào nên cắt amidan?

Thời điểm nào cắt Amidan là hợp lý nhất, cụ thể các trường hợp sau:

 • Bị viêm, bị sưng dẫn đến các biến chứng nguy hiểm khác như: viêm tai giữa, viêm cầu thận, viêm khớp, thấp tim.
 • Viêm Amidan cứ hết rồi bị lại liên tục từ 5 – 7 lần/năm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, ăn uống và nếu nặng hơn có thể dẫn đến khó thở.
 • Vùng Amidan bị nhiễm khuẩn, hơi thở có mùi quá nặng, ăn uống khó khăn,…
Chi phí cắt Amidan có bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền?
Khi nào nên cắt amidan?

Cắt amidan có được hưởng bảo hiểm không?

Căn cứ vào Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 7 và khoản 1 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với:

– Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

– Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

– Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

– Trẻ em dưới 6 tuổi.

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

d) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

e) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 12 Điều 3 và khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;

g) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác;

h) Người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chẩn đoán, chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả trong phạm vi được hưởng và mức hưởng quy định tại điểm a, b, đ, e và g khoản 1 Điều này.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hưởng cao nhất quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế, trừ các trường hợp sau: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh.

5. Trường hợp chuyển đổi mức hưởng bảo hiểm y tế thì mức hưởng bảo hiểm y tế mới được tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế mới có giá trị sử dụng.”

Như vậy, nếu người tham gia bảo hiểm y tế phải cắt Amidan thì sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế, được hỗ trợ chi trả mức phí từ 80%. Tuy không được 100% chi phí khám chữa bệnh nhưng vẫn được hỗ trợ chia sẻ một phần giảm đi áp lực tài chính cho khách hàng và cả người tham gia.

Chi phí cắt Amidan có bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền?
Cắt amidan có được hưởng bảo hiểm không?

Chi phí cắt amidan có bảo hiểm y tế

Như ở trên đã nói thì chi phí cắt Amidan khi có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 80% chi phí khám điều trị tại các bệnh viện, cơ sở, trung tâm nhà nước.

Nếu như người tham gia bảo hiểm đúng tuyến thì chi phí để cắt amidan chỉ khoản 1 triệu đồng. Nếu như mổ thì chi phí chỉ còn 3 triệu đồng. Đây là mức giá khi có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh đúng tuyến, mức giá này chỉ mang tính chất tham khảo, người tham gia cần phải đi khám để được bác sĩ giám định chính xác nhất. Ngoài ra, việc có thẻ bảo hiểm y tế còn giúp giảm gánh nặng tài chính và tạo tâm lý cho người bệnh an tâm hơn.

Nếu như cắt hoặc mổ Amidan tại các bệnh viện tư mà có thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ được chi trả 50% chi phí khám chữa bệnh đó. Ngoài ra, người bệnh cần phải chuẩn bị tâm lý một vài chi phí khác như: chi phí nằm viện, chi phí ăn uống, chi phí xét nghiệm,… Vì thế, bạn cần phải chuẩn bị một số tiền nho nhỏ để sử dụng trả các phí phát sinh.

Mức thanh toán trực tiếp khi cắt amidan có thẻ bảo hiểm y tế

Tại điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về hạn mức thanh toán khi người bệnh khám chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế như sau:

“Điều 30. Mức thanh toán trực tiếp

1. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán như sau:

a) Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

2. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

3. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

4. Trường hợp người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu không đúng quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú.”

Chi phí cắt Amidan có bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền?
Mức thanh toán trực tiếp khi cắt amidan có thẻ bảo hiểm y tế

Dựa trên quy định trên thì mức phí mà bạn phải thanh toán khi cắt phẫu thuật Amidan như sau:

Cắt, phẫu thuật tại các bệnh viện, cơ sở tuyến huyện mà không có hợp đồng khám chữa bệnh thì mức phí được quy định như sau:

 • Ngoại trú: không quá 0.15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám
 • Nội trú: không quá 0.5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Cắt, phẫu thuật nội trú tại các cơ sở tuyến tỉnh hoặc tương đương:

 • Không quá 1 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Cắt, phẫu thuật nội trú tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám chữa bệnh thì mức phí được quy định như sau:

 • Không quá 2.5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Cắt, phẫu thuật tại nơi đăng ký ban đầu nhưng không đúng quy định thì mức hưởng như sau:

 • Ngoại trú: Tối đa không quá 0.15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện
 • Nội trú: Tối đa không quá 0.5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Các cơ sở cắt amidan uy tín

Sau đây là toàn bộ các bệnh viện cắt Amidan uy tín nhất và được nhiều bệnh đã đánh giá và lựa chọn:

 • Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
 • Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.
 • Bệnh viện Nhi Trung ương.
 • Bệnh viện Bạch Mai.
 • Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM.
 • Bệnh viện Tai mũi họng Sài Gòn.
 • Bệnh viện Đại học Y Dược TP.

Trên đây là toàn bộ các thông tin về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để cắt Amidan. Cắt, phẫu thuật hay mổ Amidan đều là các phạm vi được hưởng chính sách quyền lợi của bảo hiểm y tế như pháp luật đã quy định. Theo dõi chúng tôi để tìm hiểu thêm về bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: