Quy định về đối tượng tham gia theo Điều 12 Luật bảo hiểm y tế

Theo Điều 12 Luật bảo hiểm y tế quy định về các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mỗi đối tượng sẽ hưởng được các chính sách khác nhau.

Điều 12 Luật bảo hiểm y tế quy định về điều gì?

Điều 12 Luật bảo hiểm y tế quy định về các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, các đối tượng tham gia bảo hiểm như sau:

  • Người lao động và người sử dụng lao động
  • Người tổ chức bảo hiểm xã hội
  • Người do ngân sách nhà nước đóng
  • Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng
  • Người tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình
  • Các đối tượng khác.
Điều 12 Luật bảo hiểm y tế quy định về điều gì?
Điều 12 Luật bảo hiểm y tế quy định về điều gì?

Nội dung của Điều 12 Luật bảo hiểm y tế chi tiết

Điều 12 Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Người lao động và người sử dụng lao động

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn 3 tháng trở lên; người lao động là nhân viên, quản lý doanh nghiệp, công nhân viên chức được hưởng lương.

b) Người hoạt động không chuyên trách ở các phường, xã, thị trấn.

2. Người tổ chức bảo hiểm xã hội

a) Người được hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng do mức sức lao động;

b) Người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc các căn bệnh cần phải điều trị dài hạn; người từ 80 tuổi trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng;

c) Cán bộ, công nhân viên chức ở các phường xã đã nghỉ việc và đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng;

d) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người do ngân sách nhà nước đóng

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ, công nhân viên chức tại các phường xã đã nghỉ việc và đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người thôi hưởng trợ cấp mức lương hưu, đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với đất nước, cách mạng;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;

h) Người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống tại các vùng không có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội; người sinh sống tại các huyện đảo, xã đảo;

i) Người thân của người có công với đất nước: cha ruột, mẹ ruột, vợ chồng, con cái.

k) Người thân của người có công với đất nước, trừ các đối tượng tại điểm i khoản này;

l) Người thân của các đối tượng đã quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật này;

m) Người đã hiến tặng bộ phận cơ thể theo quy định pháp luật;

n) Người nước đang học tập tại Việt Nam, được cấp học bổng từ ngân sách của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

4. Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng

a) Người có gia đình nghèo, hộ nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ các đối tượng đã được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12.

6. Về các đối tượng khác ngoài với các đối tượng đã quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 12 Luật này, quy định cấp thẻ bảo hiểm đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và đối tượng đã được quy định tại điểm l khoản 3 Điều này. Quy định về quy trình thực hiện bảo hiểm y tế, những quyền lợi, mức hưởng khi sử dụng bảo hiểm y tế, chữa bệnh khám bệnh, thanh toán các khoản phí bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

Tùy vào đối tượng đặc điểm của thẻ bảo hiểm y tế sẽ khác nhau, bảo hiểm y tế là một trong những loại bảo hiểm hữu ích nhất hiện nay. Người lao động có thể sử dụng khám chữa bệnh mà không phải lo sợ mất quá nhiều phí.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: