Điều 16 Luật bảo hiểm y về thẻ bảo hiểm y tế

Quy định về Thẻ bảo hiểm y tế tại Điều 16 Luật bảo hiểm y tế

Theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, thẻ bảo hiểm y tế được điều chỉnh Điều 16 thẻ bảo hiểm y tế để hưởng được quyền lợi khi đi khám bệnh.

Điều 16 Thẻ bảo hiểm y tế

  1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và dựa trên thẻ bảo hiểm y tế để người dân được hưởng nhiều quyền lợi về bảo hiểm y tế.
  2. Mỗi cá nhân chỉ đúng một thẻ bảo hiểm y tế.
  3. Bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực sử dụng được quy định như sau:

a) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật bảo hiểm y tế liên tục hai lần trở lên hoặc người tham gia bảo hiểm y tế quy định tại khoản 2 Điều 51 thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng ngay từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

b) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 50 đóng bảo hiểm y tế lần đầu tiên hoặc đóng bảo hiểm y tế không liên tục thì giá trị sử dụng chỉ sau 30 ngày kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế; riêng đối với dịch vụ kỹ thuật cao thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 180 ngày kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.

c) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực giá trị sử dụng đến ngày trẻ 72 tháng tuổi.

  1. Thẻ bảo hiểm y tế không có hiệu lực sử dụng trong các trường hợp sau:

a) Thẻ bảo hiểm hết hạn sử dụng;

b) Thẻ bị sửa chữa, tẩy xóa;

c) Người có tên trong thẻ bảo hiểm y tế không tiếp tục tham gia bảo hiểm.

  1. Tổ chức bảo hiểm y tế quy định mẫu thẻ bảo hiểm y tế, quản lý thẻ bảo hiểm y tế thống nhất trong cả nước và chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2014 phải tổ chức thực hiện việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế có ảnh của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đây là toàn bộ thông tin chi tiết tại Điều 16 Luật bảo hiểm y tế, hy vọng một chút thông tin như vậy có thể giúp người lao động hoặc người tham gia bảo hiểm y tế hiểu rõ hơn về loại thẻ bảo hiểm y tế.

Nguồn bài viết:

Thebank.vn

Thư viện pháp luật

Please follow and like us: