Quy định tại Điều 3 Luật bảo hiểm y tế về Nguyên tắc bảo hiểm y tế

Dựa vào Điều 3 Luật bảo hiểm y tế thì người lao động có thể biết được các nguyên tắc của bảo hiểm y tế để được hưởng các quyền lợi tốt nhất.

Phạm vi chi trả của Luật bảo hiểm y tế

Theo Quy định tại Điều 21 Luật bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các khoản phí sau:

 • Các loại phí khám bệnh, chữa bệnh, khám thai, sinh con;
 • Khám bệnh để chẩn đoán các loại bệnh;
 • Vận chuyển người bệnh từ tuyến này sang tuyến đối với các đối tượng quy định tại các khoản 9, 13, 14, 17 và 20 Điều 12 Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển qua tuyến chuyên môn kỹ thuật.
Phạm vi chi trả của Luật bảo hiểm y tế
Phạm vi chi trả của Luật bảo hiểm y tế

Nội dung chi tiết của Điều 3 Luật bảo hiểm y tế

Theo điều 3 Luật bảo hiểm y tế nguyên tắc bảo hiểm y tế được quy định như sau:

 1. Đảm bảo chia sẻ các rủi ro cho người lao động có tham gia bảo hiểm y tế.
 2. Mức đóng bảo hiểm y tế dựa trên tỷ lệ phần trăm của mức thu nhập làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
 3. Mức hưởng bảo hiểm y tế dựa theo mức độ bệnh tật của người lao động trong một phạm vi quyền lợi và thời hạn nhất định.
 4. Các loại khoản phí để khám bệnh, chữa bệnh đều do quỹ bảo hiểm y tế và người tham bảo hiểm y tế chi trả.
 5. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý một cách công khai, minh bạch, cân đối nguồn thu chi được Nhà nước bảo hộ.

Quỹ bảo hiểm y tế chi trả các khoản chi phí nào?

Tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được chi trả các khoản phí sau:

 • 100% chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng tại khoản 2, 9 và 17 Điều 12 Luật này;
 • 100% chi phí khám chữa bệnh đối với các trường hợp chi cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn do Chính phủ quy định khám và chữa bệnh;
 • 95% chi phí khám chữa bệnh đối với các trường hợp đã quy định tại các khoản 3, 13 và 14 Điều 12 Luật này;
 • 80% chi phí khám chữa bệnh đối với các trường hợp khác.
Quỹ bảo hiểm y tế chi trả các khoản chi phí nào?
Quỹ bảo hiểm y tế chi trả các khoản chi phí nào?

Như vậy, bảo hiểm y tế vô cùng hữu ích đối với người lao động, người tham gia bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả toàn bộ các khoản chi phí theo nguyên tắc của bảo hiểm y tế mà pháp luật đã quy định.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: