Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản

Để được hưởng chế độ thai sản, người lao động nữ cần phải đạt được các tiêu chuẩn cơ bản mà pháp luật đã quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội.

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội đã quy định gì?

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội quy định chi tiết về các điều kiện để được hưởng chế độ thai sản mà người lao động cần phải đạt được.

Nội dung chi tiết về Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội

1. Các đối tượng sau sẽ được hưởng chế độ thai sản:

a) Người lao động nữ đang mang thai;

b) Người lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nữ đang mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi;

đ) Người lao động nữ thực hiện các biện pháp triệt sản;

e) Người lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội cho vợ.

2. Các trường hợp tại điểm b, c và d Khoản Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

3. Người lao động tại b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên, khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động phải đủ điều kiện đã quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, khi chấm dứt hợp hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi từ 06 tháng tuổi đều sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 Luật này.

Nội dung chi tiết về Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội
Nội dung chi tiết về Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội

Có được đóng bù để hưởng chế độ thai sản không?

Tại khoản 2 Điều 31 Luật này quy định rằng: Phải đóng bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

Trong trường hợp nếu sinh con vào tháng 02/2021 trong thời gian 12 tháng trước khi sinh còn (từ tháng 02/2020 đến tháng 01/2021) chỉ có 5 tháng đóng bảo hiểm xã hội hội (từ tháng 02/2020 đến tháng 06/2020) nên không đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Có được đóng bù để hưởng chế độ thai sản không?
Có được đóng bù để hưởng chế độ thai sản không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21; Khoản 1, 3 Điều 85, khoản 1 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội; Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, hằng tháng người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội và phải trích từ tiền lương của người lương của người lao động để đóng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội. Nếu như người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương, nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau trong 14 ngày làm việc trở lên thì không cần phải đóng bảo hiểm xã hội tháng.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nam 

Căn cứ vào Điều 31 Luật này, người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng được các điều kiện:

  • Người lao động nhận con nuôi từ dưới 06 tháng tuổi;
  • Người lao động đã thực hiện các biện pháp triệt sản;
  • Người lao động nam đã đóng bảo hiểm xã hội cho vợ sinh con.

Vì thế, không chỉ có những người lao động nữ sẽ được hưởng chế độ thai sản mà những người lao động nam cũng được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản. Nếu đạt đủ điều kiện của pháp luật thì người lao động được hưởng chế độ như người lao động nữ.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: