Quy định tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội về thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Theo Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội, khi người lao động nữ sinh con sẽ hỗ trợ nhưng trong phạm vi thời gian hưởng chế độ mà pháp luật quy định.

Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội quy định gì?

Điều 34 Luật này sẽ tập trung quy định về thời gian được hưởng chế độ người lao động khi sinh con.

Quy định chi tiết Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội

 1. Người lao động nữ sinh con sẽ được nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh còn là 06 tháng. Trong trường hợp sinh đôi thì người lao động nữ sẽ được nghỉ thêm 01 tháng, không quá 02 tháng trở lên.
 2. Người lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội cho vợ khi sinh con sẽ được nghỉ việc được hưởng chế độ thai sản:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Nếu như vợ sinh đôi thì sẽ được nghỉ thêm 10 ngày làm việc, sinh ba trở lên thì cứ mỗi người con sẽ được thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên nhưng phải phẫu thuật thì sẽ được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc được hưởng chế độ thai sản được tính 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

 1. Sau khi sinh con nhưng mà con chết dưới 02 tháng tuổi thì người mẹ sẽ được nghỉ thêm 04 tháng tính từ thời điểm sinh con. Nếu con trên 02 tháng tuổi trở lên chết thì mẹ được nghỉ 02 tháng từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không quá mà khoản 1 Điều này đã quy định.
 2. Trong trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả hai vợ chồng tham gia bảo hiểm xã hội mà người mẹ lại mất sau khi sinh con thì người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trong trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản cho đến khi con 06 tháng tuổi.
 3. Người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc thì theo quy định tại khoản 4 Điều này. Ngoài tiền lương mà còn được hưởng chế độ thai sản với cả thời gian còn lại theo quy định tại khoản 1 Điều này.
 4. Nếu người lao động chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội mà người mẹ là chết sau khi sinh con hoặc gặp khó khăn về sức khỏe sau khi sinh thì người cha sẽ được nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản cho đến khi 06 tháng tuổi.
 5. Thời gian hưởng chế độ thai sản được quy định tại khoản 1, 3, 4, 5 và 6 tín cả các ngày lễ, nghỉ Tết và các ngày nghỉ trong tuần.
Quy định chi tiết Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội
Quy định chi tiết Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản

Theo Điều 31 Luật này quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản, được quy định như sau:

 1. Người lao động nữ đang mang thai;
 2. Người lao động nữ đang sinh con;
 3. Người lao động nữ đang mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 4. Người lao động nhận nuôi con từ 06 tháng tuổi
 5. Người lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện các biện pháp triệt sản;
 6. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội cho vợ sinh con.

Đối với các người lao động được quy định tại khoản 2, 3, 4 phải đóng bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

Người lao động trong trường hợp 2 đã đóng bảo hiểm xã đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của các cơ khám bệnh, chữa bệnh phải có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản
Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản

Người lao động nữ đủ điều kiện để hưởng theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 39 Luật này mà đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc đã nghỉ việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Như vậy, tại điều 34 Luật bảo hiểm xã hội người lao động nữ sẽ được hưởng một khoản thời gian để nghỉ dưỡng phụng dưỡng khi sinh con. Tuy nhiên, người lao động nữ cần phải đạt được các điều kiện cơ bản mà pháp luật đã quy định ra.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: