Điều 40 Luật bảo hiểm xã hội quy định về vấn đề gì?

Điều 40 Luật bảo hiểm xã hội quy định về vấn đề gì?

Điều 40 Luật bảo hiểm xã hội sẽ tập trung quy định về các vấn đề liên quan đến chế độ thai sản của người lao động nữ.

Nội dung chi tiết Điều 40 Luật bảo hiểm xã hội

Điều 40 Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 Luật này, khi đủ các điều kiện sau:

a) Sau khi nghỉ hưởng đầy đủ chế độ ít nhất 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương làm việc ra thì người lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn đã được quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 34 Luật này.

Trên đây là toàn bộ các thông tin về chế độ đi làm trước thời hạn sinh con, người lao động cần phải biết để được hưởng toàn bộ quyền lợi của bảo hiểm xã hội.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: