điều 41 luật bảo hiểm xã hội

Quy định tại Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội về dưỡng sức sau sinh

Theo như Luật bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 41, lao động nữ sau khi sinh cần có một khoản thời gian phục hồi sức khỏe.

Điều 41 Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi sinh

  1. Sau khi được hưởng chế độ nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1, Điều 33 của Luật bảo hiểm xã hội. Trong 30 ngày làm việc đầu tiên, nếu sức khỏe chưa ổn định thì lao động nữ có quyền được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 đến 10 ngày. 

*Lưu ý: Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ trong tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp cho năm sau thì thời gian nghỉ sẽ được tính cho năm trước.

  1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội thì số ngày nghỉ phục hồi sức khỏe là do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ phục hồi được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày với lao động nữ khi sinh một lần hai người con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày với lao động nữ khi sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày với lao động nữ với các trường hợp khác.

  1. Mức hưởng chế độ phục hồi sức khỏe được tính dựa trên một ngày là 30% mức lương cơ sở.

Đây là quy định của pháp luật về quyền lợi của người lao động, lao động nữ sau khi sinh sức khỏe không ổn vẫn được ưu tiên phục hồi dưỡng sức khỏe.

Nguồn bài viết:

Thebank.vn

Please follow and like us: