điều 43 Luật bảo hiểm y tế

Quy định Điều 43 Luật bảo hiểm y tế trách nhiệm cơ sở chữa bệnh

Tại điều 43 mà Luật bảo hiểm y tế đã quy định chi tiết về quyền hạn trách nhiệm của cơ sở bệnh viện khám bệnh, chữa bệnh cho người dân.

Điều 43 Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  1. Các tổ chức cơ sở bệnh viện phải đảm bảo được chất lượng chữa bệnh và phải có thủ tục hồ sơ đơn giản, tạo điều kiện cho người chữa bệnh có tham gia bảo hiểm y tế.
  2. Cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu khám bệnh, chữa bệnh và các khoản thanh toán mà bảo hiểm y tế thanh toán cho người tham gia bảo hiểm y tế theo yêu cầu của các tổ chức bảo hiểm y tế có thẩm quyền.
  3. Phối hợp cùng với các tổ chức bảo hiểm y tế để tuyên truyền, giải thích chế độ bảo y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế.
  4. Kiểm tra và thông báo cho tổ chức bảo hiểm y tế về những trường hợp vi phạm luật bảo hiểm y tế. Phối hợp cùng với tổ chức bảo hiểm y tế để thu hồi và tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế. Chỉ áp dụng khi người tham gia bảo hiểm vi phạm theo quy định tại Điều 20 của Luật này.
  5. Quản lý và sử dụng chi phí từ quỹ bảo hiểm y tế đúng như quy định của pháp luật.
  6. Thống kê, báo cáo về bảo hiểm y tế theo đúng quy định pháp luật.

Dựa vào Điều 43 Luật bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được nhà nước ưu ái khi khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở có thẩm quyền. Tuy nhiên, khách hàng cần phải hiểu luật để tránh gặp những phiền phức khác.

Nguồn bài viết:

Thebank

Thư viện pháp luật

Please follow and like us: