Điều 49 Luật bảo hiểm thất nghiệp

Quy định pháp luật tại Điều 49 về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp được pháp luật quy định tại điều 49 dành riêng cho người lao động trong giai đoạn thất nghiệp, đang tìm việc.

Tại Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo khoản 1 Điều 43 Luật việc làm, để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau:
 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
 • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên, trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
 2. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật việc làm 2013;
 3. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau:
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự;
 • Đi học tập có thời hạn 12 tháng trở lên;
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
 • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Chết.

Nguồn bài viết:

thebank.vn

Thư viện pháp luật

Please follow and like us: