Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội mới nhất quy định vấn đề gì?

Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội mới nhất quy định vấn đề gì?

Tại điều 50 Luật bảo hiểm xã hội mới nhất này sẽ quy định về trợ cấp phục vụ cho người lao động khi bị mất khả năng lao động.

Nội dung chi tiết Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội mới nhất

Khi người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên như bị liệt cột sống, mù hai mắt, cụt liệt tứ chi hoặc bị bệnh tâm thần. Ngoài mức hưởng đã quy định tại Điều 47 Luật này thì người lao động sẽ còn được hưởng thêm một mức lương cơ sở trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng.

Trên đây là thông tin hữu ích mà người lao động cần phải nắm được nếu không may có rủi ro tai nạn xảy ra. Khi có tai nạn, bị giảm khả năng lao động thì mỗi tháng người lao động đều sẽ nhận một mức hưởng trợ cấp tương ứng.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: