Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng lương hưu

Khi người lao động bị suy giảm khả năng lao động hoặc đến tuổi nghỉ hưu thì sẽ được hưởng chính sách lương hưu nhưng cần phải đáp ứng được các điều kiện theo Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.

Điều kiện để hưởng lương hương hưu

Để được hưởng chính sách lương hưu theo quy định của pháp luật thì người lao động cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Người lao động nam đủ 60 tuổi, nữ 55 tuổi;
  • Người lao động đã đóng bảo hiểm đầy đủ 20 năm;
  • Đối với ngành nghề độc hại nguy hiểm thì áp dụng độ tuổi Nam từ 55 đến 60 tuổi, nữ từ 50 đến 55 tuổi. Ngoài ra, đối với người lao động ngành nghề này phải đóng tối thiểu 15 năm bảo hiểm xã hội;
  • Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp.
Điều kiện để hưởng lương hương hưu
Điều kiện để hưởng lương hương hưu

Nội dung chi tiết của Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội

Tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện như sau:

1. Quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp tại khoản 3 Điều 2, khi nghỉ việc nhưng đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên thì sẽ hưởng chính sách lương hưu đối với các trường hợp sau:

a. Nam đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi;

b. Nam từ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ 50 tuổi đến 55 tuổi đối với các lĩnh vực ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c. Người lao động từ 50 tuổi đến 55 tuổi, đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên, đã làm việc 15 năm làm việc khai thác than trong hầm lò;

d. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ, e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lưu đối với các trường hợp sau:

a. Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trường các đối tượng làm Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân;

b. Nam từ 50 tuổi đến 55 tuổi, nữ từ 45 tuổi đến 50 tuổi đã đủ 15 năm hành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp.

3. Người lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở các phường, xã, thị trấn có tham gia bảo hiểm xã hội đóng đủ từ 15 đến dưới 20 năm và đủ 55 tuổi thì sẽ được hưởng lương hưu.

4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương đối với một số trường hợp đặc biệt, điều kiện được hưởng sẽ quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 54.

Những đối tượng không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Pháp luật quy định về 5 đối tượng nghỉ hưu sớm mà không phải bị trừ tỷ lệ lương hưu, các đối tượng đó như sau:

  • Lao động nam từ 55 đến 60 tuổi, lao động nữ từ 50 tuổi đến 55 tuổi và đã có đủ 15 năm hành nghề trong lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
  • Người lao động từ 50 đến 55 tuổi, đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên, đã làm 15 năm công việc khai thác than trong hầm lò.
  • Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp.
  • Cán bộ, công nhân viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ từ 50 đến 55 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến 50 tuổi đối với nữ, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, có đủ 15 năm hành nghề trong lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
  • Cán bộ, công nhân viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ từ 55 tuổi đến 60 tuổi đối với Nam, đủ từ 50 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ và có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Xem thêm: Điều 23 luật bảo hiểm xã hội

Cách tính lương hưu nghỉ trước tuổi 

Công thức tính lương hưu nghỉ trước tuổi như sau:

*Lương hưu hàng tháng = tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x bình quân tiền lương đóng BHXH

Cách tính lương hưu nghỉ trước tuổi 
Cách tính lương hưu nghỉ trước tuổi 

Ví dụ: Bà T bị giảm khả năng lao động 62%, nghỉ việc hưởng lương hưu hàng tháng vào tháng 2/2021, tính đến thời điểm nghỉ việc hiện tại là 51 tuổi 6 tháng, bà đã đóng 26 năm bảo hiểm xã hội.

Tỷ lệ % hưởng lương hưu của bà T nằm trong trường hợp giảm khả năng lao động:

15 năm đóng BHXH = 45%; 11 năm đóng BHXH còn lại = 11 x 2% = 22%

Nghỉ hưu đúng tuổi thì bà T sẽ được hưởng là 45% + 22% = 67% mức lương bình quân thu nhập đóng BHXH.

Bà T lựa chọn nghỉ hưu trước 51 tuổi 6 tháng, bị suy giảm khả năng lao động nên tỷ lệ hưởng lương hưu của bà T là (3 x 2%) + 1% = 7%. Tổng tỷ lệ lương hưu của bà T khi nghỉ lương hưu là 67% – 7% = 60%.

Theo Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội, mọi người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ hưởng một phần lương hưu. Đây là chính sách hữu ích cho người lao động mà bạn cần phải biết.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: