Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng lương hưu

Khi người lao động bị suy giảm khả năng lao động hoặc đến tuổi nghỉ hưu thì sẽ được hưởng chính sách lương hưu nhưng cần phải đáp ứng được các điều kiện theo Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.

Nội dung chi tiết của Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội

Tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện như sau:

1. Quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp tại khoản 3 Điều 2, khi nghỉ việc nhưng đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên thì sẽ hưởng chính sách lương hưu đối với các trường hợp sau:

a. Nam đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi;

b. Nam từ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ 50 tuổi đến 55 tuổi đối với các lĩnh vực ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c. Người lao động từ 50 tuổi đến 55 tuổi, đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên, đã làm việc 15 năm làm việc khai thác than trong hầm lò;

d. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp.

Điều kiện để hưởng lương hưu
Điều kiện để hưởng lương hưu

2. Người lao động quy định tại điểm đ, e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lưu đối với các trường hợp sau:

a. Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trường các đối tượng làm Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân;

b. Nam từ 50 tuổi đến 55 tuổi, nữ từ 45 tuổi đến 50 tuổi đã đủ 15 năm hành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp.

3. Người lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở các phường, xã, thị trấn có tham gia bảo hiểm xã hội đóng đủ từ 15 đến dưới 20 năm và đủ 55 tuổi thì sẽ được hưởng lương hưu.

4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương đối với một số trường hợp đặc biệt, điều kiện được hưởng sẽ quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 54.

Theo Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội, mọi người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ hưởng một phần lương hưu. Đây là chính sách hữu ích cho người lao động mà bạn cần phải biết.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: