Luật bảo hiểm xã hội tại Điều 60 về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần tại Điều 60 thì cần phải đạt đủ điều kiện mà pháp luật đã quy định.

Đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Khoản 1, khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội quy định về các đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Người lao động là công dân Việt Nam nằm trong các đối tượng sau:

a) Công dân làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc hợp đồng công việc theo thời hạn như 03 tháng đến 12 tháng, kể cả các loại hợp đồng được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ 01 đến 03 tháng;

c) Cán bộ, công nhân viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an.

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần
Đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Quy định chi tiết về Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật này, các trường hợp được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần như sau:

a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1, 2 và 4 Điều 54 Luật này chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này chưa đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã tự nguyện;

b) Định cư nước ngoài;

c) Người đang bị các căn bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng như: ung thư, phong, lao, HIV và những bệnh khác do Bộ y tế ban hành;

d) Các trường hợp đã quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều 2 Luật khi xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để được hưởng lương hưu.

Quy định chi tiết về Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội
Quy định chi tiết về Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, mỗi năm sẽ được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đã đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đã đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức bảo hiểm xã hội bằng với số tiền đã đóng, mức tối đa 02 tháng bằng với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Điều 77 luật bảo hiểm xã hội

Mức hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm cả số tiền mà Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ các trường hợp tại điểm c khoản 1 điều này.

Thời điểm được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm do sự quyết định của các cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trên đây là toàn bộ các thông tin về Luật bảo hiểm xã hội tại Điều 60 mà người lao động cần nắm phải nếu như cần hưởng chế độ bảo hiểm xã một lần.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: