Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định về điều kiện

Khi người lao động đáp ứng được các điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì có thể làm đơn đề nghị theo Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội.

Bài viết được căn cứ vào Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội và Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

Điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần

Để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, người lao động cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu đã quy định khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội mà chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội hoặc các quy định khác tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà đóng chưa đủ 15 năm bảo hiểm xã hội và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Sau khi nghỉ việc một năm chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.
 • Định cư nước ngoài;
 • Người đang mắc phải các căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, xơ gan, phong, lao, HIV và các bệnh nguy hiểm khác đã quy định của Bộ Y tế;
Điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần
Điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần

Mức được hưởng bảo hiểm một lần là bao nhiêu?

Mức được hưởng bảo hiểm một lần quy định như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; 
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi;
 • Nếu như đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng với số tiền đã đóng, tối đa là 02 tháng mức bình quân tiền đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng.

*Lưu ý: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần không bao gồm cả số tiền mà Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thời điểm nhận bảo hiểm xã hội một lần

Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội yêu cầu và là đạt đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. 

Nếu đã đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì hãy nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Thời điểm để nhận được trợ cấp bảo hiểm xã hội là do cơ quan bảo hiểm xã hội quyết định.

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần bất kỳ thời gian lúc nào.

Thời điểm nhận bảo hiểm xã hội một lần
Thời điểm nhận bảo hiểm xã hội một lần

Hồ sơ cần chuẩn bị để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Để được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, người tham gia bảo hiểm xã hội cần phải cung cấp bổ sung các loại hồ sơ sau:

 • Sổ bảo hiểm xã hội
 • Đơn đề nghị bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động
 • Các loại hồ sơ bệnh án đã được quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội.
 • Đối với người lao động được quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 Luật này thì hồ sơ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần phải được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
 • Đối với người định cư ở nước ngoài thì cần phải bổ sung thêm các loại giấy tờ sau:
  • Hộ chiếu do nước ngoài cấp;
  • Thị trực có cơ quan thẩm quyền ở nước ngoài xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do là nước ngoài;
  • Giấy xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận thường trú hoặc tạm trú từ 05 năm trở lên của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài.

Theo Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội, để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần người lao động cần phải đáp ứng được các điều kiện mà cơ quan bảo hiểm xã hội đề ra. Ngoài ra, người lao động cần phải cung cấp các loại giấy tờ hồ sơ mà cơ quan bảo hiểm xã hội khi cần.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: