Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản theo quy định pháp luật

Bảo hiểm thai sản là loại bảo hiểm hữu ích cho người lao động nữ khi sinh con, nhưng điều kiện để hưởng chế độ này là gì? Hãy tham khảo bài viết bên dưới.

Đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản

Theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội, đối tượng sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản:

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi;
 • Người lao động nữ đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản;
 • Người lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội cho vợ con.
Đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản
Đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản

Điều kiện để người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản

Căn cứ vào điều 31 Luật bảo hiểm xã hội thì đối tượng:

 • Người lao động nữ sinh con
 • Người lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Người lao động nhận nuôi dưới 06 tháng tuổi

Các đối tượng này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng sinh sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản

Đối với các trường hợp người lao động nữ phải nghỉ việc dưỡng thai thì chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì sẽ được hưởng chế độ.

*Chú ý: Người lao động nữ nằm trong 1 hoặc 2 trường hợp trên mà có viết đơn xin nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Điều kiện để lao động nam được hưởng chế độ thai sản

Chế độ bảo hiểm thai sản còn hỗ trợ cho người lao động nam:

 • Trong trường hợp, cha chỉ đóng bảo hiểm xã hội thì người cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 • Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.
 • Trường hợp cả hai vợ chồng đều tham gia bảo hiểm xã hội nhưng người vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người cha đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi vợ sinh con.

Thủ tục và hồ sơ đăng ký bảo hiểm thai sản

Quy định tại điều 101 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì các giấy tờ, hồ sơ để người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản bao gồm:

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng minh sinh con;
 • Nếu trong trường con mất thì cần phải có bản sao giấy chứng tử của con; nếu mẹ mất thì phải có bản sao giấy chứng tử của mẹ;
 • Giấy xác nhận tại cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng sức khỏe của mẹ sau khi sinh mà không đủ sức khỏe để chăm con;
 • Hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con mất sau khi sinh chưa được cấp giấy chứng sinh;
 • Giấy xác nhận cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc người lao động cần phải nghỉ dưỡng thai sau khi sinh đối với trường hợp đã quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật này.
Thủ tục và hồ sơ đăng ký bảo hiểm thai sản
Thủ tục và hồ sơ đăng ký bảo hiểm thai sản

Quy trình giải quyết thủ tục để hưởng bảo hiểm thai sản

Để được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản, trình tự các bước như sau:

 • Bước 1: Người lao động nữ cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ hồ sơ
 • Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ và cung cấp các loại giấy tờ liên quan khác (nếu cần)
 • Bước 3: Tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ xem xét và giải quyết chế độ thai sản cho người lao động.

Toàn bộ thông tin hữu ích về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản dành cho người lao động nữ theo quy định của pháp luật. Hy vọng một chút kiến thức nhỏ nhoi trên có thể giúp người lao động nữ biết đến và được hưởng quyền lợi khi sinh con.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: