Tài liệu giáo trình luật tài chính công

Giáo trình luật tài chính công là tài liệu mà hầu hết các sinh viên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính – ngân hàng đều cần để học và thi.

Giới thiệu về giá trình Luật Tài Chính

Luật tài chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, luật tài chính cũng là bộ luật quan trọng giúp điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế giữa các lĩnh vực tài chính. Trong điều kiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay và các điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự đa dạng, sôi động ngày càng tăng của các quan hệ phân phối, luân chuyển các nguồn vốn tiền tệ trong nền kinh tế, vai trò của luật tài chính dần dần trở nên thiết thực hơn.

Luật tài chính là kết quả sự tác động của nhà nước trên cơ sở quy luật khách quan lên các quan hệ xã hội. Vì thế, Luật Tài Chính không là một khái niệm ở trạng thái động. Lý luận của Luật Tài chính cũng được thay đổi để phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Khoa học Luật Tài chính có nhiệm vụ phải hệ thống hóa, phân tích và đánh giá điều chỉnh các quy phạm pháp luật tài chính, khái quát hóa về mặt lý luận về sự điều chỉnh thay đổi pháp luật đó.

Giáo trình Luật Tài chính công được soạn ra với mục đích:

  • Nghiên cứu các vấn đề lý luận về Ngành luật Tài chính
  • Các nội dung của bộ luật này được điều chỉnh pháp lý
  • Phục vụ công các giảng viên giảng dạy và học tập.

Giáo trình luật tài chính công được biên soạn và ra mắt nhiều đọc giả với các điều kiện thay đổi và phát triển không ngừng các mối quan hệ kinh tế cũng như nội dung pháp luật thực thi nhất định. Trong đó cũng có nhiều điều kiện chứa nhiều quan điểm, nhận thức, lý luận pháp luật.

Mặc dù các tác giả đã cố gắng cập nhật những vấn đề lý luận như: nội dung pháp luật thực định, nhưng vẫn còn khá nhiều hạn chế vì pháp luật được cập nhật liên tục.

Giới thiệu về giá trình Luật Tài Chính
Giới thiệu về giá trình Luật Tài Chính

Thông tin tập thể tác giả của giáo trình Luật tài chính

– Chủ biên TS. Đinh Dũng Sỹ

– TS. Đinh Dũng Sỹ: Viết chương 1, 2, 3

– ThS. Trương Kim Dung: Viết chương 4

– TS. Lê Thị Thu Thủy: Viết chương 5

– TS. Võ Đình Toàn: Viết chương 6

– TS. Vũ Bằng: Viết chương 7

Khi biên soạn giáo trình Luật tài chính thì giáo trình đã nhận được ý kiến đóng góp cũng như nhận xét từ:

– TS. Trần Đình Hảo thuộc Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật

– TS. Nguyễn Am Hiểu thuộc Vụ pháp luật kinh tế- dân sự, Bộ tư pháp.

Mục lục giáo trình Luật tài chính

– Lời nói đầu: Trang 07

– Chương I – Luật Tài chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Trang 09

+ Khái niệm tài chính và hoạt động tài chính

+ Khái niệm Luật tài chính trong hệ thống pháp luật Việt nam

+ Quy phạm pháp luật tài chính

+ Quan hệ pháp luật tài chính

– Chương II – Ngân sách nhà nước và Luật Ngân sách: Trang 55

+ Khái niệm và vai trò của Ngân sách Nhà nước

+ Khái niệm Luật ngân sách

+ Chế độ pháp lý về tổ chức hệ thống ngân sách

+ Chế độ pháp lý về phân cấp ngân sách

+ Chế độ pháp lý quy trình ngân sách

– Chương III – Điều chỉnh pháp lý hoạt động thu ngân sách nhà nước và các khoản thu ngân sách nhà nước: Trang 94

+ Mục 1: Khái niệm thu ngân sách nhà nước và các khoản thu ngân sách nhà nước

+ Mục 2: Pháp luật thuế

+ Mục 3: Pháp luật phí và lệ phí

– Chương IV – Điều chỉnh pháp lý hoạt động chi ngân sách nhà nước và các khoản chi ngân sách nhà nước: Trang 213

+ Những vấn đề chung về chi ngân sách nhà nước

+ Khái niệm pháp luật chi ngân sách nhà nước

+ Nội dung chế độ pháp lý các khoản chi ngân sách nhà nước

Chương V – Pháp luật về tài chính doanh nghiệp: Trang 244

+ Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp và pháp luật về tài chính doanh nghiệp

+ Nội dung pháp lý chủ yếu điều chỉnh hoạt động tài chính của Doanh nghiệp

Chương VI – Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm: Trang 300

+ Khái niệm chung về kinh doanh bảo hiểm

+  Khái niệm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, các nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh bảo hiểm

+ Các chủ thể kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm

+ Hợp đồng bảo hiểm

Chương VII – Điều chỉnh pháp lý thị trường tài chính: Trang 339

+ Những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường tài chính

+ Điều chỉnh pháp lý thị trường tài chính

Đánh giá giáo trình Luật tài chính công

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính công và pháp luật tài chính công như: ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước, thuế và pháp luật về thuế,… Môn học này giúp người học tiếp cận và nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến chính sách công như mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống chính sách công của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

Giáo trình Luật Tài chính công được đánh giá là một giáo trình hay, có nhiều kiến thức hữu ích cho sinh viên khi tham gia vào lớp học nghiên cứu. Ngoài ra, giáo trình còn bám sát vào kiến thức thực tế, bám sát vào các văn bản quy định của pháp luật, ví dụ minh họa để người đọc theo dõi giáo trình có thể đọc và học các kiến thức một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất.

Ngoài ra, còn có thể tham khảo các giáo trình của các giáo viên trường khác biên soạn như:

+ Giáo trình Luật tài chính của trường Đại học Luật Hà Nội

+ Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng của Viện Đại học mở Hà Nội

+ Giáo trình Luật tài chính của trường Đại Học Huế

+ Giáo trình Luật tài chính của trường Đại học Cần Thơ

+ Hướng Dẫn Môn Học Luật Tài Chính do Tác giả:TS. Phùng Thị Cẩm Châu biên soạn

+ Tìm hiểu về Luật tài chính của Tác giả: Ts Võ Đình Toàn.

Mua giáo trình Luật tài chính ở đâu?

Sinh viên đến kỳ học môn Luật Tài chính có thể đến các thư viện để tìm sách tham khảo và nghiên cứu các bài liên quan đến tài chính.

Ngoài ra, sinh viên hoặc khách hàng có nhu cầu sử dụng đến sách có thể đến trực tiếp tại các nhà sách lớn để mua. Sách được phân bố rộng rãi trên toàn lĩnh vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… Sinh viên hoặc khách hàng có thể dễ dàng tìm đến và lựa chọn giáo trình phù hợp với nhu cầu học vấn của mình.

Bạn cũng có thể tìm hiểu và mua sách trên các trang thương mại điện tử nổi tiếng như Shopee, Lazada, Tiki,…

Bạn có thể tại xem Giáo trình Luật Tài chính công TẠI ĐÂY

Trên đây là tóm tắt toàn bộ các thông tin liên quan đến giáo trình luật tài chính công, bạn có thể tham khảo hoặc mua sách để đọc hiểu kỹ hơn.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: