mau-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bạn nên biết

Dựa vào giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bạn có thể sử dụng làm thủ tục kết hôn, hoặc làm thủ tục vay vốn, kinh doanh, sang tên đất đai…. Điểm danh mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất dưới đây nhé!

  1. Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

………………………………………….. (2)

Xét đề nghị của ông/bà(3):……………………………………………..

về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (4)………….

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………..

Giới tính: …………Dân tộc: ……………Quốc tịch:……

Giấy tờ tùy thân:………………………………………………..

Nơi cư trú:………………………………………………………..

Trong thời gian cư trú tại…………………………………………….từ ngày……tháng………năm…………….., đến ngày……..tháng………năm (5)

Tình trạng hôn nhân:………………………………………………………………………………………

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:……………………………

                                                           NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

(2) Ghi rõ tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng độc thân.

(3) Ghi rõ tên của công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết

(4) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng độc thân

(5) Trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại thời điểm hiện tại cho người đang thường trú tại địa bàn thì không ghi nội dung/không in trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho người yêu cầu.

2. Hướng dẫn cách ghi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

-Phần “Nơi cư trú” ghi theo địa chỉ cư trú hiện nay của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

– Phần “Trong thời gian cư trú tại:.. từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…” chỉ ghi trong trường hợp người yêu cầu đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng độc thân trong thời gian đăng ký thường trú trước đây.

– Phần “Tình trạng hôn nhân” phải ghi chính xác về tình trạng hôn nhân hiện tại của người đó, cụ thể như sau:

  • Nếu bạn chưa kết hôn thì ghi “Chưa đăng ký kết hôn”.
  • Nếu đã kết hôn thì ghi “Hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông…
  • Nếu đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn và chưa kết hôn thì ghi “Có đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn theo Bản án số… ngày… tháng… năm… của Tòa án nhân dân…; hiện tại chưa đăng ký kết hôn”.
  • Nếu có đăng ký kết hôn, nhưng vợ/chồng đã chết và chưa kết hôn thì ghi “Có đăng ký kết hôn, nhưng vợ/chồng đã chết kèm Giấy chứng tử số:… do… cấp ngày… tháng… năm…; hiện tại chưa đăng ký kết hôn”.
  • Nếu chung sống với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn thì ghi “Hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông…”.

giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ghi đúng tình trạng hôn nhân của mình trong giấy chứng nhận

>>Xem ngay: Thủ tục và cách đăng ký xác nhận độc thân

-Phần “Giấy này được cấp để:” phải ghi đúng mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, không được để trống.

Nếu sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì ghi rõ họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định làm thủ tục kết hôn.

3. Thời hạn sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng độc thân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

Giấy xác nhận hôn nhân không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong Giấy xác nhận.

giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng độc thân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp

Lưu ý hiện này để việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, những giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp thì đã bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân.

Trên đây là mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất hiện nay bạn nên biết. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để giải đáp nhé!

Please follow and like us: