Tác dụng của hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế IADI

Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế là nơi mà các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trên toàn cầu có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau phát triển.

Giới thiệu về hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế

Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) là một diễn đàn tập hợp đầy đủ các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trên toàn thế giới, cùng nhau tập trung lại để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để cùng nhau phát triển. IADI có rất nhiều chương trình đào tạo khác nhau, xây dựng nghiên cứu và hướng dẫn về các nội dung trong lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi.

Tầm nhìn: Luôn luôn chia sẻ các kiến thức về bảo hiểm tiền gửi với toàn thế giới.

Nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm tiền gửi thông qua việc tăng cường hướng dẫn và hợp tác quốc tế.

Mục tiêu: Giúp ổn định hệ thống tài chính, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi, nên hợp tác sâu rộng giữa các tổ chức bảo hiểm tiền gửi liên quan như: nâng cao hiểu biết lợi ích chung và các vấn đề của bảo hiểm tiền gửi, hướng dẫn xây dựng nâng cao hiệu quả an toàn hệ thống bảo hiểm tiền gửi, hỗ trợ chia sẻ kiến thức, những biện pháp hành động thiết lập có lợi cho hệ thống.

Tác dụng của hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế IADI
Giới thiệu về hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế

Các hoạt động chính:

 • Phát triển và tạo ra các tiêu chuẩn và hướng dẫn để tăng cường hiệu quả hệ thống Bảo hiểm tiền gửi;
 • Khuyến khích các tổ chức bảo hiểm tiền gửi xem xét, tiêu chuẩn và hướng dẫn trên;
 • Phát triển phương pháp đánh giá tuân thủ Bộ nguyên tắc tiêu chuẩn;
 • Nâng cao sự hiểu biết chung về các vấn đề liên quan bảo hiểm tiền gửi;
 • Hỗ trợ chia sẻ trao đổi kiến thức về bảo hiểm tiền gửi;
 • Tạo các chương trình đào tạo, phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi;
 • Nghiên cứu các vấn đề bảo hiểm tiền gửi;
 • Hợp tác với các tổ chức quốc tế, các lĩnh vực tài chính để ổn định thống nhất lĩnh vực tài chính;
 • Nâng cao nhận thức sự giám sát của các cơ quan giám sát và quản lý tổ chức tài chính về Bảo hiểm tiền gửi để duy trì ổn định tài chính;
 • Có những biện pháp chuẩn bị cho mục tiêu hoạt động phát triển.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức chuẩn của một hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế được thể hiện như sau:

Tác dụng của hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế IADI
Cơ cấu tổ chức

Thành viên của hiệp hội bảo hiểm quốc tế

Ở hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế có bao nhiêu thành viên, điều kiện để được làm như thế nào? Và lợi ích khi tham gia là gì?

Các thành viên

Các thành viên trong hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế được thể hiện như sau:

Chức vụĐiều kiện
Thành viên Thành viên có quyền theo Luật, có hệ thống bảo hiểm tiền gửi và được phê duyệt là thành viên của Hiệp hội.
Thành viên có quyền tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội, có quyền bầu cử tại Hội nghị thường niên
Công sựCộng sự có quyền, không cần phải đáp ứng toàn bộ các điều kiện để trở thành thành viên, nhưng đang xem xét việc thành lập tổ chức Bảo hiểm tiền gửi; hoặc cũng có thể là một người làm việc tại Mạng an toàn tài chính và có lợi ích cho hệ thống tổ chức Bảo hiểm tiền gửi.
Cộng sự được tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế, nhưng không được tham gia bầu cử hiệp hội và không có văn phòng tại hiệp hội.
Quan sát viênQuan sát viên của các bên liên quan, các tổ chức lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận không đáp ứng các tiêu chuẩn của công sự nhưng có lợi ích cho hệ thống tổ chức Bảo hiểm tiền gửi; có thể bao gồm cả tổ chức quốc tế, tổ chức tài chính.
Quan sát viên được tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội nhưng không được bầu cử và không có văn phòng.
Đối tácĐối tác ở đây là các tổ chức phi chính phủ có thỏa thuận với Hiệp hội cùng nhau phát triển hiệp hội.Đối tác được tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội nhưng không được bầu cử và không có văn phòng.

Điều kiện thành thành viên

Để trở thành viên của Hiệp hội thì cần phải gửi thư cho Tổng thư ký, sau khi Tổn thư ký nhận được sẽ trình lên Hội đồng điều hành để xem xét và phê chuẩn. Hội đồng điều xem xét và có quyền từ chối đơn xin gia nhập mà không cần nêu ra lý do.

Các tổ chức Bảo hiểm tiền gửi mới được gọi là trở thành thành viên của IADI. Còn các tổ chức khác thì khi tham gia theo một hình thức khác.

Hội viên có thể xin rút ra khỏi Hiệp hội bất kỳ lúc nào, chỉ cần nộp thông bằng văn bản cho Tổng thư ký. Cuối tháng từ khi nhận thông báo, hội viên đó sẽ được rút ra khỏi hiệp hội.

Để được gia nhập vào hiệp hội cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:

 • Đơn gia nhập
 • Quy chế hoặc Luật làm cơ sở hình thành tổ chức Bảo hiểm tiền gửi tại quốc gia đó.
Tác dụng của hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế IADI
Điều kiện thành thành viên

Lợi ích khi là thành viên

Khi tham gia vào Hiệp hội, bạn sẽ được hưởng một quyền lợi như sau:

 • Mặt đa phương: hiệp hội bảo hiểm là một diễn đàn vô cùng lớn tụ họp lên đến 100 tổ chức bảo hiểm tiền gửi khác nhau trên tất cả các châu lúc, giúp các tổ chức để thảo luận để phát triển rộng hơn.
 • Mặt song phương: các tổ chức cùng nhau phát triển mối quan hệ song phương thông qua hình thức ký kết văn bản, thỏa thuận song phương về các vấn đề mà các tổ chức đang quan tâm. Việc này vô cùng có ích cho các tổ chức Bảo hiểm tiền gửi, giúp được học hỏi nhiều hơn về kiến thức và kinh nghiệm chia sẻ cùng nhau để các tổ chức cùng nhau phát triển.
 • Được sử dụng, tra cứu toàn bộ thông tin của IADI: bộ dữ liệu này chỉ dành riêng cho các thành viên, bộ tài liệu này có rất nhiều tài liệu hướng dẫn và nghiên cứu quan trong, bao gồm các tài liệu: nguyên tắc cơ bản, dữ liệu thông tin khảo sát, tài liệu hội thảo, cơ hội đào tạo, hội nghị chuyên đề, và các thông tin liên quan đến kiến thức, cách hoạt động để duy trì và phát triển hệ thống Bảo hiểm tiền gửi.
 • Được tham gia trực tiếp vào các chương trình đào tạo: IADI luôn tạo các chương trình đào tạo thường niên dành cho tất cả các thành viên có tham gia, tron 1 năm sẽ có 2 lần. Những buổi đào tạo này sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến tài chính ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi, và các vấn đề đang được quan tâm nhiều nhất tại thời điểm đó.
 • Nâng cao năng lực: Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi có các chương trình giúp nâng cao năng lực Bảo hiểm tiền gửi và cách xử lý các tổ chức đổ vỡ dưới cương vị là đào tạo chuyên nghiệp hoặc tư vấn chuyên gia. Thư ký của IADI sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc mà các tổ chức có nhu cầu.

Tác dụng của hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế tới Việt Nam

Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi tác động trực tiếp đến an toàn hệ thống và tăng cường kiểm tra, kiểm toán tại các đơn vị tham gia bảo hiểm tiền gửi

Ưu tiên an toàn hệ thống

Nội dung mà được khá được tập trung là hạn mức bảo hiểm tiền gửi tối đa sẽ là 75 triệu đồng. Cử tri tại các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, HCM, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Phú Yên, Vũng Tàu đều cho rằng hạn mức bảo hiểm này không hợp lý, cần phải thay đổi.

Quy định về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tại Quyết định 21/2017/QĐ-TTg là cơ sở năng lực của tổ chức bảo hiểm tiền gửi; tình trạng kinh tế vĩ mô; quy mô tiền gửi; thông lệ chuẩn mực quốc tế.

Theo thông lệ quốc và khuyến nghị Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi Quốc tế, hạn mức chi trả bảo hiểm tiền phải có giới hạn, đáng tin cậy và bảo vệ phần lớn cho người gửi tiền, bảo vệ từ 90 – 95% số tiền của người tiền, nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ đáng kể giá trị tiền gửi tuân theo kỷ luật thị trường, có thể phải chịu rủi ro biến động của thị trường.

Vì thế, số tiền được bảo hiểm tiền gửi không tính theo tỷ lệ giá trị tiền gửi của người gửi tiền, mà tính theo số tiền cụ thể. Ngân hàng Nhà nước khẳng định rằng:”hạn mức 75 triệu đồng có thể bảo vệ toàn bộ số tiền gửi đến 87% số lượng người gửi tiền, hạn mức này cũng được hiệp hội đánh giá khá ổn với bảo hiểm tiền gửi quốc tế”.

Tăng cường thanh tra, kiểm toán phòng ngừa tội phạm

Đây là vấn đề mà nhiều năm gần đây các chi nhánh ngân hàng rất bức xúc, có thể ảnh hưởng trực tiếp nền kinh tế phát triển.

Vẫn là câu hỏi:”Cử tri thắc mắc, công tác kiểm, giám sát hệ thống ngân hàng được thực hiện như nào mà xảy ra tình trạng như vậy?” Cử tri đề nghị xử lý nghiêm khắc với các trường hợp vi phạm, xác định trách nhiệm công tác quản lý nhà nước và cần phải thu hồi số tiền đã bị thất thoát.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc xác định công tác điều tra, thanh tra, giám sát ngân hàng là một trong nhiệm vụ vô cùng quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên để ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý các rủi ro của các tổ chức tín dụng yếu kém, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực ngân hàng, giúp hệ thống tổ chức tín dụng an toàn, lành mạnh.

Việc thanh tra giám sát, thực hiện xét duyệt các vụ án kinh tế, dân sự, hình sự liên quan đến các hoạt động ngân hàng, xử lý các sai phạm từ nguyên dân khách quan và chủ quan.

Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi Quốc tế là một hiệp hội mà hầu hết tất cả các thành viên tổ chức bảo hiểm tiền gửi đều tham gia, trong đó có cả Việt Nam. Khi tham gia hiệp hội sẽ được nhận nhiều lời khuyên hữu ích, nhiều chương trình đào tạo và còn nhiều quyền lợi khác.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: