Khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi Thanh Hóa

Sự thành lập của khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi Thanh Hoá

Trước năm 1945, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa được gọi là Nhà ăn bệnh viện và được nhà thầu quản lý. Khi hai cuộc kháng chiến xảy ra, Khoa Dinh dưỡng đã phải di chuyển và sơ tán nhiều lần cùng với bệnh viện.

Tháng 7/1973, sau khi Bệnh viện được xây dựng lại và đi vào hoạt động tại vị trí hiện tại, Khoa Dinh dưỡng được thành lập lại.

Từ năm 1992, Khoa Dinh dưỡng chủ yếu hoạt động trong việc cung cấp dịch vụ ăn uống, bao gồm bếp ăn tập thể phục vụ cho Cán bộ nhân viên và cung cấp thực phẩm phục vụ cho người bệnh và người nhà của họ.

Từ năm 2004, Khoa Dinh dưỡng đã được tái thành lập dựa trên các dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể.

Hiện nay khoa dinh dưỡng đã trở thành một hệ thống các nhà cấp 4 nằm giữa những khu vực khác, phía Đông giáp Bể chứa nước và nhà A5, phía Tây giáp đường nội viện và khoa Truyền nhiễm, phía Nam giáp đường nội viện và phía Bắc giáp nhà A3.

Sự thành lập của khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi Thanh Hoá

Cơ cấu tổ chức bộ máy của khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi Thanh Hoá

Thời kỳ trước khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi Thanh Hoá cũng có các ban ngành, trưởng ban được phân công rõ ràng theo từng nhiệm kỳ như sau:

 • Tháng 7/1973 – 1974  Ông Lê Trần Cương Phụ trách khoa.
 • Từ 1974 – 1975  Y sỹ Lê Hường làm Trưởng khoa.
 • Từ 1977 – 1978  Ông Lê Văn Chung Trưởng khoa.
 • Từ 1975 – 1976  Ông Lê văn Trang Trưởng khoa.
 • Từ 1979 – 1992  Ông Trịnh văn Út Trưởng khoa.
 • Từ 1992 – 1995  Bác sĩ Lê Thị Huệ Phó trưởng khoa.
 • Từ 1996 – 2001  Ông Trần Trí Ngân Trưởng khoa.
 • Từ 2001 – 9/2009  Ông Lê Văn Tập Phụ trách khoa.
 • Từ 10/2009 – 10/2010 Ông Lê Đình Trí Phụ trách khoa.
 • Từ 11/2010 đến nay Ông Nguyễn Trí Độ Phó trưởng khoa Phụ trách.

Cho đến nay khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi Thanh Hoá tổng cán bộ viên chức, lao động có 11 người (4 nam, 7 nữ) có trình độ chuyên môn như: 02 đại học (01 đang học thạc sỹ); 03 trung cấp; 06 lao động phổ thông.

Hiện nay bộ máy dinh dưỡng bệnh viện nhi Thanh Hoá cụ thể như sau:

 • Lãnh đạo, phó trưởng khoa: Nguyễn Trí Độ
 • Có các bộ phận chuyên môn khác như: Hành chính kế toán, tiết chế dinh dưỡng, trông giữ xe máy.
 • Tổ chức Công đoàn: Có 11 đoàn viên trong đó 04 đoàn viên đã học cảm tình đảng.

Chức năng, nhiệm vụ của khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi Thanh Hoá

Khoa dinh dưỡng bệnh viện nhi Thanh Hoá được thành lập với chức năng là công tác dinh dưỡng lâm sàng, tiết chế thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho bệnh viện. Nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng đầy đủ dinh dưỡng cho người bệnh. Theo dõi chúng tôi để hiểu thêm về bệnh viện nhi Thanh Hóa.

Please follow and like us: