Khoản 3 Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội về các vấn đề vi phạm

Khoản 3 Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội về các vấn đề vi phạm

Tại khoản 3 Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội sẽ quy định rõ về cách xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nội dung Khoản 1, 2 Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội

1. Các cơ quan, tổ chức bảo hiểm xã hội có hành vi vi quy định của các điều khoản Luật này, tuy theo tính chất và mức độ vi phạm thì sẽ xử phạt hành chính. Nếu như gây thiệt hại thì phải bồi thường đúng như quy định của pháp luật.

2. Các cá nhân có hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, dựa vào tính chất và mức độ vi phạm thì sẽ bị phạt hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu như gây thiệt hại thì phải bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết khoản 3 Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội

3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm các quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 17 Luật bảo hiểm xã hội từ 30 ngày trở lên thì phải đóng đầy đủ các số tiền bảo hiểm chưa đóng, chậm đóng và bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn phải nộp tiền lãi với 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm bình quân của năm trước liền kề với số tiền, thời gian đóng chậm. Nếu như không thực hiện đúng yêu cầu của người có thẩm quyền thì các ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi suất số tiền bảo hiểm xã hội vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Dựa vào các điều khoản trên thì mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đều có trách nhiệm như nhau. Đều phải thực hiện đúng với pháp luật quy định, nếu không thì sẽ bị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: