Không có bảo hiểm y tế có được tiêm Vacxin không?

Không có bảo hiểm y tế thì có được tiêm Vacxin không? Pháp luật đã quy định về phạm vi được hưởng quyền lợi của bảo hiểm y tế.

Không có bảo hiểm y tế trẻ em có được tiêm phòng không?

Theo khoản 1 Điều 21 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014 quy định về phạm vi được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

b) b) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.”

Như vậy, theo quy định phạm được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế trên thì cần phải xác định được trẻ em cần phải tiêm phòng loại nào để biết được Quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán, vì trẻ em có nhiều loại tiêm phòng khác nhau.

Không có bảo hiểm y tế có được tiêm Vacxin không?
Không có bảo hiểm y tế trẻ em có được tiêm phòng không?

Không có BHYT có được tiêm phòng viêm gan B không?

Căn cứ vào Điểm a khoản 1 Điều 21 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi và bổ sung năm 2014 quy định về phạm vi được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế như sau:

“a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;”

Như vậy việc tiêm vắc xin và xét nghiệm phục vụ tiêm phòng nằm ngoài vùng phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế.

Không có BHYT có được tiêm vaccine Covid – 19 không?

Đây là vấn đề liên quan đến sức khỏe và cuộc sống của người dân nên người không có bảo hiểm y tế hoặc có bảo hiểm y tế đều được tiêm chủng Vaccine Covid 19 bình thưởng, cả mũi 1 và 2.

Không có bảo hiểm y tế có được tiêm Vacxin không?
Không có BHYT có được tiêm vaccine Covid – 19 không?

Không có BHYT có được tiêm phòng uốn ván không?

Căn cứ vào Điều 21 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi và bổ sung 2014 về phạm vi hưởng quyền lợi bảo hiểm như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

b) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điểm b khoản 1 Điều này; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan ban hành danh mục thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.”

Như vậy, quỹ Bảo hiểm y tế chi trả quyền lợi cho các phạm được quy định như trên, đối với trường hợp tiêm phòng uốn ván thì sẽ không được hưởng quyền lợi. Vì thế, đối với tiêm phòng uốn ván này, người bệnh phải chi trả toàn bộ chi phí.

Không có bảo hiểm y tế thì có tiêm được Vacxin không? Tùy thuộc vào loại Vacxin mà mình tiêm và tùy vào đối tượng khác nhau để được hưởng quyền lợi. Tuy nhiên, hầu hết các loại tiêm phòng ngừa đều không nằm trong phạm vi mà pháp luật quy định. Theo dõi chúng tôi để hiểu thêm cách dùng bảo hiểm y tế hiệu quả nhất.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: