Mẹ nghỉ việc trông con ốm được luật bảo hiểm quy định như thế nào?

Đối với những trường hợp con ốm mẹ nghỉ vẫn được nằm trong những quy định của luật bảo hiểm. Chế độ ốm đau không chỉ dành riêng cho người lao động mà còn có hỗ trợ khi có con ốm đau.

Người tham gia bảo hiểm sẽ được hưởng các chế độ

Theo Khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các trường hợp được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội:

 • Ốm đau;
 • Thai sản;
 • Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Hưu trí; 
 • Tử tuất.
Người tham gia bảo hiểm sẽ được hưởng các chế độ
Người tham gia bảo hiểm sẽ được hưởng các chế độ

Như trên, trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng chế độ ốm đau (nếu như người lao động phải đáp ứng các điều kiện mà luật đã quy định)

Mẹ nghỉ chăm con ốm được hưởng luật bảo hiểm

Tại điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện để hưởng chế độ ốm đau bao gồm:

 • Bị ốm đau, tai nạn mà không phải do tai nạn lao động phải nghỉ có giấy xác nhận của bệnh viện, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.
 • Các trường hợp ốm đau, tai nạn do tự hủy hoại sức khỏe, say rượu hoặc sử dụng các chất kích thích ma túy sẽ không được hưởng chế độ ốm đau.
 • Nghỉ việc chăm sóc dưới 07 tuổi bị ốm đau và phải có giấy xác nhận của bệnh viện.

Theo đó, thì mẹ nghỉ việc chăm con dưới 07 tuổi sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật.

Thời gian được hưởng chế độ khi con ốm đau

Theo điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian được hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm được quy định như sau:

 • Thời gian hưởng chế độ trong một năm mỗi người con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc đối với con dưới 03 tuổi; tối đa 15 ngày làm việc đối với con từ 03 đến dưới 07 tuổi.
 • Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội thì thì thời gian được hưởng chế độ khi con ốm đau của người cha hoặc người mẹ theo quy định khoản 1 Điều này.
 • Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau theo quy định thì chỉ tính ngày làm việc, không tính các ngày lễ, Tết ngày nghỉ hằng tuần.
 • Thời gian nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau tối đa là 15 ngày làm việc. Trường hợp 2 vợ chồng thay phiên nhau nghỉ để chăm sóc thì thời gian trợ cấp sẽ được tính theo thời gian của từng người.
 • Ví dụ: Con bạn nhập viện từ ngày 14/02 đến ngày 05/03. Người vợ nghỉ trông con từ 14 – 25/02, người chồng nghỉ trông con từ 26/02 – 05/03. Vậy thời gian mà chăm sóc của người vợ là 11 ngày (không tính ngày chủ nhật) và người chồng là 7 ngày (không tính ngày chủ nhật).
Thời gian được hưởng chế độ khi con ốm đau
Thời gian được hưởng chế độ khi con ốm đau

Mức hưởng chế độ ốm đau

Theo Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ ốm đau:

 • Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước.
 • Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có đóng bảo hiểm xã hội, sau đó gián đoạn thời gian làm việc mà nghỉ hưởng chế độ ốm đau ngày trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng là 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng.
 • Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp đau theo tháng chia 24.

Dựa vào các quy định trên thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính như sau:

 • [(Lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội x 75%) / 24] * số ngày nghỉ

Vì thế, khi con bị ốm theo luật bảo hiểm xã hội thì bố mẹ vẫn được hưởng chế độ chính sách. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một khoản tiền nếu như đáp ứng đầy đủ các hồ sơ.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: