luật bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất

Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất người lao động cần biết

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia. Kể từ ngày 01/01/2018 luật bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất có sự thay đổi trong chế độ, chính sách, quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động. Cụ thể như sau:

1. Thêm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo điều 2 luật bảo hiểm xã hội 2014, những đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định trước 01/01/2018 gồm có:

– Người lao động là công dân của Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

  • Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời gian từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Kể cả những hợp đồng lao động được ký giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật. Người quản lý doanh nghiệp có lương, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng lương.
  • Cán bộ, công chức, viên chức. Công nhân quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, công nhân công an. Hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học và được hưởng sinh hoạt phí.
  • Đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
  • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, huyện, thị trấn. Người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định trong Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cập nhật ngay những thay đổi mới nhất của 5 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc giúp người lao động an tâm công tác và làm việc.

luật bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất

Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có cơ quan nhà nước, đơn vị ngũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, các cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh các thể, các tổ chức khác và cá nhân có hoạt động thuê và sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

Từ ngày 01/01/2018 theo luật bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất sẽ bổ sung thêm 2 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đó là

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng

– Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

2. Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất về mức tiền lương đóng bảo hiểm

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên trước 2018 mức lương tháng tính đóng bảo hiểm là lương tháng cộng với phụ cấp lương thì đến 2018 tiền lương đóng bảo hiểm phải bao gồm mức lương, phụ cấp và cả các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật.

Trong đó: Khoản bổ sung phải xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

(hinh-2-may-tinh)

Mức tiền lương tối thiểu đóng bảo hiểm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Mức tiền lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội không vượt quá 20 lần tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở được quy định là 1.390.000 đồng/tháng tính từ 01/07/2018)

3. Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất về hình phạt cho tội trốn đóng bảo hiểm cho người lao động

Để hạn chế tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, bộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực từ 01/01/2018) đã bổ sung nhiều điều khoản quy định mức phạt dành cho hành vi sai phạm.

Theo đó, người có nghĩa vụ mà không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thể bị phạt từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Xem ngay: Hỏi – Đáp về mức hưởng bảo hiểm xã hội 2018 để áp dụng tính toán khoản trợ cấp được hưởng sau khi nghỉ việc.

luật bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất

Không đóng BHXH cho người lao động, chủ doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định

4. Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất về số năm đóng BHXH để được hưởng mức lương hưu tối đa

Trước ngày 01/01/2018, số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng mức lương hưu tối đa đối với lao động nữ là 25 năm và lao động nam là 30 năm.

Từ 01/01/2018 lao động nữ phải đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội. Còn lao động nam là 31 năm nếu nghỉ hưu năm 2018, 32 năm nếu nghỉ hưu vào 2019, 33 năm nếu nghỉ hưu năm 2020, 34 năm nếu nghỉ hưu năm 2021 và 35 năm nếu nghỉ hưu năm 2022 trở đi.

Trên đây là một số điều khoản được thay đổi, bổ sung trong luật bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất hy vọng sẽ giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức và người lao động có sự điều chỉnh phù hợp.

Please follow and like us: