Luật quy định mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện mới nhất

Theo quy định của Pháp luật Bảo hiểm y tế tự nguyện là hình thức bảo hiểm của Nhà nước tổ chức để thực hiện chăm sóc y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế và không vì lý do lợi nhuận.

Luật quy định mức đóng bảo hiểm tự nguyện

Hạn mức đóng phí tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện được pháp luật quy định tại Điểm e) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.”

Luật quy định đối tượng tham gia BHYT tự nguyện

Theo Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình như sau:

“1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:

a) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

b) Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.”

Luật quy định mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện mới nhất
Luật quy định đối tượng tham gia BHYT tự nguyện

Luật quy định quyền lợi khi tham gia BHYT tự nguyện

Khi tham gia vào Bảo hiểm y tế tự nguyện thì người tham gia sẽ được hưởng một số quyền lợi như sau:

  • Được cấp thẻ  Bảo hiểm y tế để được khám chữa bệnh và hưởng các quyền lợi theo định của pháp luật.
  • Được Bảo hiểm y tế hỗ trợ thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội, ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập.
  • Đối với các đối tượng học: học sinh, sinh viên thì sẽ được hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế của trường học.

Vì thế, khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện thì sẽ được hưởng các quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở chấp nhận Bảo hiểm y tế để giảm bớt áp lực tài chính cho người tham gia bảo hiểm.

Luật quy định hồ sơ mua bảo hiểm tự nguyện

Theo khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Bảo hiểm y tế ban hành ngày 13/06/2014 quy định về hồ sơ mua bảo hiểm tự nguyện như sau:

  • Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu;
  • Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật này do người sử dụng lao động lập.
Luật quy định mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện mới nhất
Luật quy định hồ sơ mua bảo hiểm tự nguyện

Khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế quy định như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, để tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cần phải xác định được mình nằm trong đối tượng nào để chuẩn bị hồ sơ tốt nhất, tránh phiền phức, mất thời gian.

Theo Pháp luật quy định về bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ được hưởng các quyền lợi chăm sóc y tế, tham gia cùng với hộ gia đình sẽ được giảm thêm chi phí. Không những thế, tham gia bảo hiểm y tế với mức phí thấp nhưng được hỗ trợ quyền lợi chăm sóc cao nhất. Theo dõi chúng tôi để hiểu thêm về luật bảo hiểm y tế.

Nguồn bài viết: thebank.vn

Please follow and like us: