luat-chung-khoan-2013-ve-dieu-kien-chao-ban-chung-khoan-ra-cong-chung

Luật chứng khoán 2013 quy định như thế nào về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng?

Luật chứng khoán 2013 đã quy định rõ, điều kiện để cho các doanh nghiệp được chào bán chứng khoán ra công chúng là phải thỏa mãi được một trong các điều khoản được quy định tại điều 12, chương II – Luật Chứng Khoán ban hành vào ngày 18/12/2013.

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký và cho đã ban hành Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH Luật Chứng khoán. Văn bản lần này có nhiều điểm đã được sửa đổi, bổ sung so với Luật số 62/2010/QH12. Văn bản này được hợp nhất từ 02 văn bản quy phạm pháp luật là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2011.

Tại điều 12, chương II – Luật Chứng Khoán, Quốc hội đã quy định lại về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng, bắt buộc các doanh nghiệp nếu như đang có ý định chào bán chứng khoán ra công chúng thì bắt buộc phải đáp ứng một trong những khoản sau đây:

hinh1-luat-chung-khoan-2013-ve-dieu-kien-chao-ban-chung-khoan-ra-cong-chung

 Luật chứng khoán 2013 quy định như thế nào về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng?

 1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:
 2. a) Luật chứng khoán 2013 quy định, doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 3. b) Doanh nghiệp phải có phương án phát hành cũng như phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
 4. c) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước với năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
 5. d) Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
 6. Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm:
 7. a) Luật chứng khoán 2013 cũng quy định rõ tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu phải đạt từ năm mươi tỷ đồng Việt Nam;
 8. b) Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của bộ Luật này.

Xem thêm: LUẬT CHỨNG KHOÁN 2015 QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ THỦ TỤC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG?

hinh2-luat-chung-khoan-2013-ve-dieu-kien-chao-ban-chung-khoan-ra-cong-chung

Luật chứng khoán năm 2013 được ban hành với nhiều điểm mới nổi bật và có lợi hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 1. Luật chứng khoán năm 2013 quy định về điều kiện để được chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:
 2. a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán phải ít nhất từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 3. b) Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty đồng thuận thông qua;
 4. c) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán đồng thời không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;
 5. d) Có cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
 6. Chính phủ quy định điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần, doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao; chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác.

Dựa vào những thông tin trên đây, chắc hẳn các doanh nghiệp đã biết được cần phải làm gì để có thể chào bán chứng khoán ra công chúng rồi chứ. Nếu như vẫn còn thắc mắc cần giải đáp về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng hay những thắc mắc nào khác về Luật chứng khoán 2013 thì các bạn có thể liên hệ đến với các chuyên gia tư vấn kinh tế tài chính của Thebank, chắc chắn các bạn sẽ có được một lời giải thích ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu nhất.

Please follow and like us: