luat-chung-khoan-2015-quy-dinh-ve-ho-so-chao-ban-co-phieu

Luật Chứng khoán 2015 quy định như thế nào về thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng?

Ngày 26 tháng 06 năm 2015, chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi và bổ sung một số điều về luật Chứng khoán đã ban hành trước đó. Vậy cụ thể thì, luật Chứng khoán 2015 quy định như thế nào về thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng?

Vào ngày 26 tháng 06 năm 2015, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký và chính thức ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Sau luật Chứng khoán 2015 chính thức được ban hành thì điều khiến cho các doanh nghiệp băn khoăn chính là quy định về thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng.

Tại điều 6. Thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng của luật Chứng khoán năm 2015 quy định rõ:

  1. Tổ chức phát hành gửi hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  2. Trường hợp hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ chưa đầy đủ và hợp lệ các loại giấy tờ như đã quy định thì hạn trong thời gian là 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải có ý kiến bằng văn bản yêu cầu tổ chức phát hành bổ sung và sửa đổi hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được tính từ thời điểm tổ chức phát hành hoàn thành việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Xem thêm: LUẬT CHỨNG KHOÁN 2017 QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH CHÀO MUA CÔNG KHAI?

hinh1-luat-chung-khoan-2015-quy-dinh-ve-ho-so-chao-ban-co-phieu

 Luật Chứng khoán 2015 quy định như thế nào về thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng?

  1. Luật Chứng khoán 2015 cũng quy định rõ, trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ như đã quy định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có thông báo bằng văn bản tới cho tổ chức phát hành, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử xác nhận việc đã tiếp nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.
  2. Tổ chức phát hành phải mở một tài khoản phong tỏa và tiếp nhận vốn huy động theo như quy định tại Khoản 3 Điều 21 Luật Chứng khoán, chỉ trừ trường hợp chào bán để hoán đổi các khoản nợ, hoặc để hoán đổi lấy cổ phần hoặc phần vốn góp tại công ty khác.
  3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành sẽ tiến hành gửi báo cáo kết quả đợt chào bán theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán. Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định này, báo cáo kết quả chào bán phải được gửi kèm theo văn bản xác nhận của các bên tiếp nhận cổ phần hoán đổi.”

hinh2-luat-chung-khoan-2015-quy-dinh-ve-ho-so-chao-ban-co-phieu

Luật Chứng khoán năm 2015 có nhiều điểm mới thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp.

Qua những thông tin trên đây, ta nhận thấy một điều rằng Luật Chứng khoán 2015 có nhiều điểm mới hơn so với các bộ luật trước đó là Luật Chứng khoán 2012 và Luật Chứng khoán 2014. Với việc sửa đổi và bổ sung lần này trong thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, chắc chắn một điều rằng các doanh nghiệp sẽ có thêm được nhiều thuận lợi mới trong việc kinh doanh cổ phiếu. Nếu như vẫn còn thắc mắc nào khác nữa về bộ Luật Chứng khoán, các bạn có thể liên hệ đến ngay với các chuyên gia kinh tế tài chính của Thebank để nhận được những lời giải đáp cặn kẽ và chi tiết nhất nhé.

Please follow and like us: