luat-chung-khoan-2017-quy-dinh-the-nao-ve-chao-mua-cong-khai

Luật Chứng khoán 2017 quy định như thế nào về hành vi vi phạm quy định chào mua công khai?

Hành vi chào mua công khai là trường hợp đặc biệt trong giao dịch Chứng khoán, mang tính chất thôn tính lại doanh nghiệp khác hoặc những doanh nghiệp có nguy cơ phá sản. Vậy, theo luật Chứng khoán 2017 thì thế nào là chào mua công khai, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?

Chào mua công khai là gì?

Luật Chứng khoán 2017 tuy không đưa ra được định nghĩa rõ ràng, nhưng chào mua công khai hiểu một cách nôm na là việc một tổ chức hoặc cá nhân (bên chào mua) thông báo công khai ý định mua lại một lượng nhất định số cổ phần phổ thông của một công ty đại chúng (công ty bị chào mua) nào đó, trong khoảng thời gian, điều kiện nhất định và bên chào mua không rút lại ý định mua hay thay đổi điều kiện trong suốt thời gian này.

Xem thêm: LUẬT CHỨNG KHOÁN HIỆN HÀNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC NHÀ TƯ PHẢI BIẾT

Các trường hợp phải chào mua công khai

Theo Điều 32, Luật Chứng khoán năm 2017 quy định rõ, bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào muốn nắm giữ từ 25% trở lên vốn cổ phần của công ty đại chúng đều phải tiến hành giao dịch theo phương thức chào mua công khai. Điều 32 quy định hai trường hợp phải chào mua công khai là:

– Chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng;

– Chào mua mà đối tượng được chào mua bị bắt buộc phải bán cổ phiếu mà họ sở hữu.

hinh1-luat-chung-khoan-2017-quy-dinh-the-nao-ve-chao-mua-cong-khai

Luật Chứng khoán 2017 quy định như thế nào các trường hợp phải chào mua công khai

Luật Chứng khoán 2017 quy định như thế nào về những hành vi vi phạm?

Pháp luật Việt Nam đã đưa ra quy định cụ thể cho các hành vi vi phạm quy định chào mua công khai cụ thể như sau:

 1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm sau đây:
 2. a) Đối xử không công bằng với những người đang sở hữu cùng loại cổ phiếu, quyền mua cổ phần và trái phiếu chuyển đổi hoặc chứng chỉ quỹ đóng đang được chào mua công khai;
 3. b) Mua cổ phiếu của công ty mục tiêu hoặc chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư mục tiêu theo điều khoản khác với điều khoản được công bố trong bản đăng ký chào mua công khai;
 4. c) Trực tiếp hoặc gián tiếp mua hoặc cam kết mua cổ phiếu, quyền mua cổ phần và trái phiếu chuyển đổi của công ty mục tiêu hoặc chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư mục tiêu, quyền mua chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư mục tiêu bên ngoài đợt chào mua công khai;
 5. d) Không thực hiện hoặc thực hiện việc mua tiếp số cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ đóng còn lại sau khi thực hiện chào mua công khai không đúng quy định về thời gian hoặc thực hiện với điều kiện về giá và phương thức thanh toán không tương tự như đối với đợt chào mua công khai;
 6. e) Bán hoặc cam kết bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng mà mình đang chào mua công khai;
 7. f) Cung cấp thông tin riêng cho một số cổ đông hoặc nhà đầu tư hoặc cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư ở mức độ không giống nhau hoặc không cùng thời điểm;
 8. g) Không thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc chào mua công khai hoặc thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc chào mua công khai không đúng quy định pháp luật.
 9. h) Tiến hành chào mua công khai không đúng với thời gian quy định hoặc thời gian đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 10. i) Từ chối mua cổ phiếu của cổ đông công ty mục tiêu hoặc chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư của quỹ đầu tư mục tiêu trong quá trình chào mua công khai;

hinh2-luat-chung-khoan-2017-quy-dinh-the-nao-ve-chao-mua-cong-khai

Các hành vi vi phạm quy định chào mua công khai sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 1. Luật Chứng khoán năm 2017 của Việt Nam quy định, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với các công ty Chứng khoán làm đại lý chào mua công khai thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 2. a) Không hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức thực hiện chào mua công khai theo đúng quy định của pháp luật khiến cho cá nhân, tổ chức chào mua vi phạm quy định tại Khoản 1 của Điều này;
 3. b) Không đảm bảo được cho các cá nhân, tổ chức chào mua công khai có đủ tiền để thực hiện chào mua vào thời điểm chính thức chào mua theo như đã đăng ký.
 4. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 5. a) Không đăng ký chào mua công khai như pháp luật Việt Nam đã quy định;
 6. b) Thực hiện chào mua công khai khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có văn bản chấp thuận cho việc đăng ký chào mua;
 7. c) Rút lại đề nghị chào mua công khai khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép.
 8. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với những hành vi lợi dụng việc biết thông tin về chào mua công khai để mua bán Chứng khoán cho chính mình hoặc cung cấp thông tin, xúi giục, lôi kéo người khác mua, bán Chứng khoán trước thời điểm chào mua công khai chính thức.

Qua những thông tin trên đây, ta có thể thấy rõ được rằng luật Chứng khoán 2017 của Việt Nam quy định rất rõ ràng về việc Chào mua công khai cũng như hình thức xử lý khi vi phạm. Để có thể hiểu sâu hơn về luật Chứng khoán 2017 hay bộ luật Chứng khoán 2018 mới nhất thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho các chuyên gia kinh tế tài chính của TheBank, chắc chắn các bạn sẽ có thêm được cho mình những kiến thức vô cùng bổ ích về loại hình kinh doanh này.

Please follow and like us: