Luật chứng khoán bộ Tư pháp quy định như thế nào về cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán?

Luật chứng khoán bộ Tư pháp đã có thêm những bổ sung và sửa đổi nhằm thích ứng với tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay. Vậy cụ thể, trong bộ luật mới thì những cá nhân nào được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán?

Chứng khoán là gì?

Theo như Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán bộ Tư pháp nêu lên định nghĩa của chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc là phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

– Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

– Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

– Hợp đồng góp vốn đầu tư;

– Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

hinh1-luat-chung-khoan-bo-tu-phap-quy-dinh-ve-viec-cap-chung-chi-moi-gioi-chung-khoan

Theo luật chứng khoán bộ Tư pháp thì chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc là phần vốn của tổ chức phát hành.

Môi giới chứng khoán là gì?

Môi giới chứng khoán là người đại diện, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, cũng có thể là tổ chức, công ty hay bất kể một cá nhân nào đó, thông qua việc tư vấn, thực hiện các giao dịch. Vì vậy, công việc của người môi giới chứng khoán bao gồm thu thập và thẩm định các loại thông tin về thị trường cổ phiếu trong hoặc ngoài nước, chứng khoán và trái phiếu chính phủ; trên cơ sở đó đưa ra lời khuyên phù hợp cho khách hàng của mình…

Xem thêm: LUẬT CHỨNG KHOÁN VĂN BẢN HỢP NHẤT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC PHÂN PHỐI CHỨNG KHOÁN?

Những cá nhân nào được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán?

Theo như Luật chứng khoán bộ Tư pháp mới nhất đã quy định thì có tất cả 03 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm: Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán; Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Tại Điều 79 Luật Chứng khoán 2006 và Điều 21 Nghị định 86/2016/NĐ-CP thì Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được cấp cho cá nhân khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện như sau:

– Cá nhân có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

– Có trình độ chuyên môn ít nhất phải từ bậc đại học trở lên;

– Theo Luật chứng khoán bộ Tư pháp thì cá nhân muốn được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán bắt buộc phải có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán bao gồm chứng chỉ: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán;

– Cá nhân phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp.

hinh2-luat-chung-khoan-bo-tu-phap-quy-dinh-ve-viec-cap-chung-chi-moi-gioi-chung-khoan

Những cá nhân nào được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán?

Luật chứng khoán bộ Tư pháp cũng quy định rõ các trường hợp sau được miễn Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán:

– Cá nhân có Chứng chỉ quốc tế CIIA hoặc Giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc II trở lên sẽ được miễn Chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán, Chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;

– Cá nhân có Chứng chỉ quốc tế ACCA, CPA hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên, Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp hoặc Giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc I, CIIA bậc I được miễn Chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;

– Cá nhân có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài được miễn tất cả Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.

Như vậy, luật chứng khoán bộ Tư pháp đã có những quy định rõ ràng, cụ thể về các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, so với văn bản đã ban hành trước đó vào năm 2006 thì bộ luật lần này đã có nhiều bổ sung và thay đổi mang chiều hướng tích cực. Nếu như vẫn còn có ý kiến thắc mắc nào khác nữa về Luật chứng khoán năm 2013, 2015, 2017 thì các bạn có thể gửi câu hỏi của mình về cho các chuyên gia kinh tế tài chính của Thebank, chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng và cô cùng dễ hiểu.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *