Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Nghề môi giới chứng khoán là gì? Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Nghề môi giới chứng khoán là một trong những nghề phổ biến hiện nay. Vậy nghề môi giới chứng khoán là gì? Môi giới chứng khoán có cấp chứng chỉ không? Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán là gì? Tham khảo thông tin dưới đây để biết thêm chi tiết:

Nghề môi giới chứng khoán là gì?

Chứng khoán là gì?

Theo như Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán bộ Tư pháp nêu lên định nghĩa của chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc là phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

– Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

– Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

– Hợp đồng góp vốn đầu tư;

– Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

hinh1-luat-chung-khoan-bo-tu-phap-quy-dinh-ve-viec-cap-chung-chi-moi-gioi-chung-khoan
Nghề môi giới chứng khoán

Môi giới chứng khoán là gì?

Môi giới chứng khoán là người đại diện, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, cũng có thể là tổ chức, công ty hay bất kể một cá nhân nào đó, thông qua việc tư vấn, thực hiện các giao dịch. Vì vậy, công việc của người môi giới chứng khoán bao gồm thu thập và thẩm định các loại thông tin về thị trường cổ phiếu trong hoặc ngoài nước, chứng khoán và trái phiếu chính phủ; trên cơ sở đó đưa ra lời khuyên phù hợp cho khách hàng của mình…

Xem thêm: LUẬT CHỨNG KHOÁN VĂN BẢN HỢP NHẤT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC PHÂN PHỐI CHỨNG KHOÁN?

Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán là gì?

  • Là chứng chỉ xác nhận người sở hữu chính chỉ đủ điều kiện và kiến thức chuyên môn để làm việc trong môi trường chứng khoán.
  • Môi trường chứng khoán bao gồm công ty chứng khoán, công ty đầu tư tài chính chứng khoán và công ty quản lý quỹ… đang hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán
Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Môi giới chứng khoán có cần chứng chỉ hành nghề không?

Hành nghề môi mới chứng khoán cần chính chỉ hành nghề vì theo điều 32, nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định:

  • Phạt từ 30 triệu – 50 triệu đồng với các hành vi: Không đảm bảo nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có đủ chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp; Bố trí người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện không phù hợp với loại chính chỉ hàng nghề được cấp.
  • Phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng với hành vi: Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc đang bị tước chính chỉ thực hiện nghiệp vụ.

Mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức có hành vi vi phạm. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm phạt bằng 1/2 mức phạt của tổ chức.

Điều kiện được cấp chính chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Theo như Luật chứng khoán bộ Tư pháp mới nhất đã quy định thì có tất cả 03 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm: Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán; Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Tại Điều 79 Luật Chứng khoán 2006 và Điều 21 Nghị định 86/2016/NĐ-CP thì Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được cấp cho cá nhân khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện như sau:

– Cá nhân có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

– Có trình độ chuyên môn ít nhất phải từ bậc đại học trở lên;

– Theo Luật chứng khoán bộ Tư pháp thì cá nhân muốn được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán bắt buộc phải có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán bao gồm chứng chỉ: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán;

– Cá nhân phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp.

hinh2-luat-chung-khoan-bo-tu-phap-quy-dinh-ve-viec-cap-chung-chi-moi-gioi-chung-khoan
Những cá nhân nào được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Những cá nhân nào được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán?

Luật chứng khoán bộ Tư pháp cũng quy định rõ các trường hợp sau được miễn Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán:

– Cá nhân có Chứng chỉ quốc tế CIIA hoặc Giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc II trở lên sẽ được miễn Chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán, Chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;

– Cá nhân có Chứng chỉ quốc tế ACCA, CPA hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên, Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp hoặc Giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc I, CIIA bậc I được miễn Chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;

– Cá nhân có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài được miễn tất cả Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.

Thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán 2022

Trình tự thực hiện:

  • Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến UBCKNN.
  • Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.
  • Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
  • Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và thông báo nộp lệ phí cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

+ Giấy đề nghị;

+ Bản thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

+ Phiếu lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ;

+ Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài; các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các chứng chỉ tương đương;

+ Hai (02) ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

+ Đối với trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, hồ sơ kèm theo văn bản xác nhận số năm làm việc, vị trí công tác của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán do các tổ chức nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã từng làm việc hoặc đang làm việc cung cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

– Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định quyết định cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và thông báo nộp lệ phí cho người đề nghị; hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

Phí, lệ phí: Có

Theo quy định tại Thông tư 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán:

+ Cấp mới giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán: 01 triệu đồng/lần cấp

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ hành nghề chứng khoán – Mẫu số 85 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Bản thông tin cá nhân (trong vòng 06 tháng đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ) – Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Trên đây là các thông tin liên quan đến chứng chỉ môi giới chứng khoán. Theo dõi chúng tôi để cập nhật các thông tin mới nhất.

Please follow and like us: