luat-chung-khoan-sua-doi-bo-sung-nam-2010-quy-dinh-ve-chao-ban-chung-khoan-rieng-le

Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010 quy định như thế nào về chào bán chứng khoán riêng lẻ?

Theo như luật chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010, việc chào bán chứng khoán riêng lẻ của các doanh nghiệp và cá nhân đã có một vài điểm thay đổi, bổ sung. Theo đó, nếu như bạn đang quan tâm đến việc chào bán chứng khoán riêng lẻ thì những thông tin dưới đây sẽ là điều mà bạn cần phải hết sức chú ý.

Xem thêm: TÌM HIỂU VỀ LUẬT CHỨNG KHOÁN LIÊN BANG TỪ NĂM 1933 ĐẾN NĂM 1939

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, tại kỳ họp thứ 8 ngày 24 tháng 11 năm 2010, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thống nhất thông qua “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán”. Một trong số những điểm đáng chú ý trong luật chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010 lần này đó chính là việc chào bán chứng khoán riêng lẻ.

hinh1-luat-chung-khoan-sua-doi-bo-sung-nam-2010-quy-dinh-ve-chao-ban-chung-khoan-rieng-le

Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010 quy định như thế nào về chào bán chứng khoán riêng lẻ?

Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010 được Quốc hội quy định rõ tại “Điều 10a. Chào bán chứng khoán riêng lẻ”:

  1. Chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  2. Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:
  3. a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ đối tượng, số lượng nhà đầu tư;
  4. b) Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010 cũng quy định rõ việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
  5. c) Các đợt chào bán cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phải cách nhau ít nhất sáu tháng.
  6. Chính phủ quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán riêng lẻ.

dang-ky-tu-van

Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

hinh2-luat-chung-khoan-sua-doi-bo-sung-nam-2010-quy-dinh-ve-chao-ban-chung-khoan-rieng-le

Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010 ra đời là một lợi thế lớn cho những ai đang có nhu cầu chào bán chứng khoán riêng lẻ?

Theo như chia sẻ của các chuyên gia kinh tế tài chính của TheBank thì luật chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010 ra đời nhằm cải thiện một số điểm hạn chế trước đó và giúp cho các doanh nghiệp cũng như những cá nhân có thêm được nhiều lợi thế hơn trong việc chào bán chứng khoán riêng lẻ.

Tuy nhiên đó là cách đây 10 năm còn nếu như xét đến bối cảnh hiện tại thì các chuyên gia của TheBank lại cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban Chứng khoán cần phải khẩn trương thực hiện trong năm 2018 này là triển khai xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi; hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018), trình Quốc hội thông qua năm 2019.

Các chuyên gia kỳ vọng rằng, luật chứng khoán sửa đổi lần này ra đời trong bối cảnh thị trường chứng khoán tại Việt Nam còn đang sơ khai và quy mô nhỏ. Bên cạnh những thành tích trong việc tạo dựng nên hành lang pháp lý giúp thị trường chứng khoán vận hành và lớn mạnh trong thời gian qua, Luật Chứng khoán hiện hành cũng dần bộc lộ ra những nhược điểm khi thị trường chứng khoán ngày một lớn hơn.

Đó là các quy định về yêu cầu công bố thông tin, các hành vi thao túng, trục lợi, thẩm quyền điều tra, giám sát của cơ quan quản lý, cũng như thực tế áp dụng các quy định liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *