luật nhà ở chung cư

Quy định, thời gian ở theo luật nhà ở chung cư mới nhất

Nếu bạn đang có ý định mua hoặc đang sở hữu một căn chung cư thì việc trang bị những kiến thức liên quan đến luật nhà ở chung cư. Điều này đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của bạn với ban quản lý và ngược lại cao nhất.

1. Quy định về luật nhà ở chung cư áp dụng tại các văn bản

 • Luật nhà ở 2014
 • Nghị định 99/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016.

 

2. Nguyên tắc chung về quản lý và sử dụng nhà ở chung cư

 • Nhà chung cư sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được phê duyệt.
 • Quản lý, sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng của từng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và pháp luật đang hiện hành
 • Đóng kinh phí quản lý vận hành chung cư thực hiện theo thỏa thuận giữa hai bên là người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành.
 • Chủ sở hữu nhà chung cư phải đóng kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành, kinh phí hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư theo quy định
 • Ban quản trị nhà chung cư thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế
 • Các vấn đề tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được giải quyết theo quy định của Luật Nhà ở, Quy chế theo Thông tư 02/2016/TT-BXD năm 2016
 • Những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư sẽ được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

>> Tìm hiểu ngay: Những thay đáng chú ý của luật nhà ở mới nhất năm 2018 để có sự chủ động tốt nhất.

luật nhà ở chung cư

Thời hạn sử dụng chung cư phụ thuộc vào chất lượng xây dựng

3. Thời hạn sử dụng căn hộ chung cư

Dựa vào Điều 99 Luật Nhà ở 2014, thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ được xác định căn cứ cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng do cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư tiến hành.

Theo khoản 2 có quy định rõ khi nhà chung cư hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏngnguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng sau đây:

 • Với nhà chung cư vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định.
 • Với nhà chung cư bị hư hỏng và nguy cơ sập đổ không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chủ sở hữu nhà chung cư phải có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác.

Trong trường hợp trên thì việc xử lý nhà chung cư và quyền sử dụng đất có nhà chung cư được quy định như sau:

 • Với khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu được cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới theo quy định
 • Với khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu nhà chung cư phải bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác.
 • Nếu chủ sở hữu nhà chung cư không chấp hành việc phá dỡ hoặc không bàn giao nhà ở thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có quyền quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc cưỡng chế di chuyển.
 • Với trường hợp giải quyết chỗ ở cho các chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được thực hiện theo đúng quy định theo quy định của luật nhà ở chung cư.

Việc phá dỡ xây dựng lại nhà chung cư thì các chủ sở hữu sẽ được tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất có nhà chung cư đó.

Còn nếu trong trường hợp phá dỡ để xây dựng công trình khác thì việc xử lý quyền sử dụng đất có nhà chung cư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

>> Bạn đã biết: Luật nhà ở cho người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam mới nhất hiện nay với nhiều quy định đặc biệt.

luật nhà ở chung cư

Thời hạn nhà ở chung cư không mặc định là 50 năm

Thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ không được mặc định là 50 năm và sẽ bị Nhà nước thu hồi khi hết thời hạn hoặc chung cư không đủ chất lượng.

Thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý, các chủ đầu tư thường có quyền sử dụng đất có thời hạn thường là 50 nămnên các dự án nhà chung cư thường được thiết kế, xây dựng theo cấp công trình có thời hạn sử dụng tương ứng như trên.

Please follow and like us: