luật quản lý nợ công nợ

Cập nhập điểm mới của luật quản lý nợ công

Luật Quản lý nợ công sau khi sửa đổi gồm 10 chương với 63 điều, quy định về quản lý nợ công bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Luật quản lý nợ công là gì

Luật Quản lý nợ công chính là những quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.

Luật Quản lý nợ công bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương. Và được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.

Nguyên tắc quản lý nợ công dựa trên nhà nước quản lý thống nhất về nợ công, bảo đảm việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn có liên quan đến quản lý nợ công. Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô.

luật quản lý nợ công nợ

Quốc hội có quyết định sửa đổi luật quản lý nợ công

Điểm qua một vài điểm mới của Luật quản lý nợ công

Luật Quản lý nợ công sửa đổi đã quy định rất chặt chẽ về nhiều chính sách như bảo lãnh vay của Chính phủ, vay về cho vay lại,.. với các điều khoản có nội dung mới như:

-Điểm thay đổi mới nhất và rất quan trọng tại Luật quản lý nợ công so với trước đây chính là nhiệm vụ chủ trì, tổ chức, thực hiện vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.… trước đây nhiệm vụ này được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo dự luật mới sẽ được chuyển giao về Bộ Tài chính.

Và theo phân tích thì điều nay rất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, và đúng theo đường lối Đảng và Nhà nước về cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

– Điểm thứ hai là: Luật quy định về chỉ tiêu an toàn nợ công, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, chương trình quản lý nợ công 3 năm và kế hoạch vay, trả nợ hàng năm với những nội dung, trình tự cụ thể. Trong đó, hạn mức bảo lãnh Chính phủ trong 5 năm, hạn mức bảo lãnh và cho vay lại hàng năm được quy định chi tiết.

– Luật quản lý nợ công mới này quy định thông tin báo cáo, thời gian báo cáo và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc cung cấp và công bố thông tin nợ công.

6 điểm mới của luật quản lý nợ công mới nhất

– Luật Quản lý nợ công bổ sung thêm khái niệm mới về “ngưỡng cảnh báo nợ công” quy định tại điều 21. Khái niệm này là chỉ ngưỡng để cảnh báo khi mức nợ công tiến gần đến mức trần và theo đó thực hiện các biện pháp để xử lý, kiểm soát. Mức ngưỡng nợ công do Quốc hội quyết định trong từng thời kỳ.

– Điều kiện được bảo lãnh chính phủ sẽ được siết chặt đối với từng nhóm đối tượng, bổ sung quy định về quản lý rủi ro bảo lãnh chính phủ. Việc quản lý nợ chính quyền địa phương cũng được quy định chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, điều kiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương.

– Việc xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý nợ công, theo Luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải giải trình và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức.

Tùy theo mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tổng hợp 6 điểm mới từ luật quản lý nợ công nợ. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì về bài viết trên hãy để lại lời nhắn bên dưới chúng tôi sẽ giải đáp sớm.

Please follow and like us: